Your search returned 68 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aktualne problemy Republiki Federalnej Niemiec = Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland / red. nauk. Lucjan Meissner. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa UW, 1979. Other title: Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006219] (1).
Imperialna baba / Adam Pomorski. Publisher: Warszawa : Open, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-101515] (1).
Polacy - Żydzi : zderzenie stereotypów : esej dla przyjaciół i innych / Henryk Szlajfer. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005699] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101590] (1).
Portrety "obcego" : od stereotypu do symbolu / Zbigniew Benedyktowicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-108051] (1).
Metamorfozy recepcji : kraje pozaeuropejskie w polskich środkach przekazu / red. nauk.: Stanisław Tokarski. Publisher: Warszawa : Semper, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-021942] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088131] (1).
Obraz Polski i Polaków w Europie / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096288] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101585] (1).
Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce / Irena Reszke. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-074641] (1).
Przemiany kultury politycznej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec : problemy teorii i praktyki / pod red. Edwarda Olszewskiego ; Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Europäische Akademie Otzenhausen, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-028226] (1).
Mity i stereotypy w dziejach Polski / [red. naukowy Janusz Tazbir]. Publisher: Warszawa: Wydaw. Interpress, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-033208] (1).
Amerykański mit polski konsument czyli Reklamowe oblicza Ameryki / Jolanta Szymkowska-Bartyzel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-068328] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108050] (1).
Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan / pod red. Andrzeja de Lazari ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050312] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108073] (1).
Stereotypy narodowe w świadomości Polaków : studium socjologiczno-politologiczne / Jan Błuszkowski. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053138] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108047] (1).
Biali i Czarni : postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów / Maciej Ząbek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej / Alina Cała. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-055570] (1).
Polacy - w pułapce autostereotypów / [oprac. red. Wanda Stompór ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-062456] (1).
Gender and economic opportunities in Poland: has transition left women behind? : March 15, 2004 / Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region. Publisher: Warsaw : World Bank, cop. 2004. Other title: Poland - Gender and economic opportunities in Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Stereotype in interkultureller Wahrnehmung = Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym = Stereotypy z interkulturního hlediska / [Hrsg. Alina Kowalczyk, Jan Pacholski]. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005. Other title: Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym | Stereotypy z interkulturního hlediska.Availability: Copies available for hold on place: [M-080138] (1).
Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wobec obcych : zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe / red. nauk. Mirosław Kofta, Michal Bilewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108146] (1).
Stereotypy, tożsamość, konteksty : studia nad polską i europejską historią / Hans Henning Hahn ; [przekł. Izabela Drozdowska-Broering et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. Other title: Studia nad polską i europejską historią.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wypowiedzieć wojnę Niemcom / Andrzej Więckowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Krakowskie, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-091821] (1).
Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / pod red. Renaty Dopierały i Kai Kaźmierskiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Analizować nienawiść : dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie / pod red. Pawła Kucińskiego i Grzegorza Krzywca. Publisher: Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Ludzie, historia, polityka : Polska i Niemcy w oczach Rosjan / Grzegorz Gromadzki [et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-104686] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów : studium z pedagogiki społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców po dekadzie - raport z badań / Tomasz Kruszewski. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-Other title: Image of librarians in the opinion of their succesors after a decade - a research report.
Nauczycielskie atrybucje zdolności do matematyki uczniów i uczennic / Dorota Turska, Urszula Oszwa. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Online Access: Click here to access online
Poland's neighbours in the eyes of Polish students : (a study of national stereotypes) / Jerzy Bartmiński. Source: Stereotypes and nations Cracow : International Cultural Centre, 1995

Powered by Koha