Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Statystyka matematyczna / Wiesław Sadowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-088672] (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wydanie trzecie zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-050999] (1).
  Checked out (1).
Mathematical statistics / John E. Freund. Publisher: Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1962. Availability: Copies available for loan: [MA-002657] (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wyd. 3 zm., dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048180] (2).
Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością / Andrzej Iwasiewicz, Zbigniew Paszek. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-031912] (21).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. Edition: Wyd. 4 popr.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003994] (4).
Metody statystyczne / Aleksander Zeliaś. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085833] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / George A. Ferguson, Yoshio Takane ; [przeł. Michał Zagrodzki]. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Elementy statystyki : podstawowe mierniki i metody / Jan Czempas ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088710] (1).
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką / Maria Pociecha. Publisher: Kraków : ALBIS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003959] (6).
  Copies available for hold on place: [M-000439] (1).
Statystyka dla ekonomistów. T. 2, Wnioskowanie statystyczne / Wiesław Sadowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. Other title: Wnioskowanie statystyczne.Availability: Copies available for loan: [M-020533] (4).
  Copies available for hold on place: [M-008687] (2).
Zarys metod statystycznych / Kazimierz Zając. Edition: Wydanie III poprawione i uzupełnione.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-068692] (1).
Statystyka w przykładach i zadaniach / Elżbieta Sojka. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa / Michał Major, Janusz Niezgoda ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003. Other title: Statystyka opisowa.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-031259] (57).
  Copies available for reference: [CZ KA 311] (1).
  Checked out (2).
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań / Lech Tadeusz Kubik, Andrzej Krupowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-009754] (3).
  Copies available for hold on place: [M-021990] (1).
Statystyka dla ekonomistów : praca zbiorowa. T. 3, Statystyka społeczno-ekonomiczna / pod red. nauk. Mirosława Krzysztofiaka ; [aut. rozdz. Mirosław Krzysztofiak et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1970. Other title: Statystyka społeczno-ekonomiczna.Availability: Copies available for loan: [M-070423] (6).
  Copies available for hold on place: [MA-006457] (1).
Statystyka dla ekonomistów. T. 1, Opis statystyczny / Bohdan Szulc. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Other title: Opis statystyczny.Availability: Copies available for loan: [M-031019] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008699] (1).
Statystyka dla socjologów / Hubert M. Blalock ; [tł. Marek Tabin, Irena Topińska, Krzysztof Starzec]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006564] (1).
Metody statystyczne / Mirosław Krzysztofiak, Danuta Urbanek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006693] (1).
Statystyka ogólna / Andrzej Luszniewicz. Edition: Wyd. 3, popr. (dodruk).Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-007668] (1).
Statystyka ogólna / pod red. Michała Woźniaka ; [aut.: Henryk Baranek et al.]. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-113142] (7).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej / Czesław Platt. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-021984] (1).
Statystyka : teoria i zastosowanie / Walentyna Ignatczyk, Maria Chromińska. Edition: Wyd. zm. i uzup.Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów / Andrzej Iwasiewicz, Zbigniew Paszek. Edition: Wyd. 4 popr.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079132] (11).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka ogólna / pod red. Michała Woźniaka ; [aut.: Henryk Baranek et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Wydaw. Uczelniane AE, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-048988] (1).
Statystyka / Mirosław Krzysztofiak, Andrzej Luszniewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-059822] (2).
  Copies available for hold on place: [M-020523] (1).
Opis statystyczny : pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji / Jan Steczkowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-020752] (1).
Statystyka w zarządzaniu gospodarczym : zeszyt do ćwiczeń / Stanisław Socha. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej : "Miscellanea", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-025988] (4).
  Copies available for hold on place: [M-025992] (1).
Podstawy statystyki / Jolanta Kurkiewicz, Marcin Stonawski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-078617] (38).
  Copies available for reference: [CZ KA 311] (1).
  Checked out (2).
Statystyka / Boris Kožuh. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086080] (2).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).

Powered by Koha