Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Potęga i raj : Ameryka i Europa w nowym porządku świata / Robert Kagan ; [wstęp Adam Szostkiewicz ; tł. Witold Turopolski]. Publisher: Warszawa : Studio Emka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091664] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Imperium Americanum? : międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092050] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki amerykańsko-europejskie / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092922] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101675] (1).
Neoizolacjonizm i jego perspektywy w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Europy / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Warszawa : DSiPPZ MSZ : Akademia Dyplomatyczna MSZ, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083453] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony / Piotr Natkański. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Perspektywy stosunków amerykańsko-rosyjskich i ich znaczenie dla polityki USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-067549] (1).
Chińska Republika Ludowa a rozwinięte państwa kapitalistyczne (1949-1981) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Halimarskiego i Mieczysława Tomali ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-028435] (1).
Świat kapitalistyczny po II wojnie światowej / Longin Pastusiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-062740] (2).
  Copies available for hold on place: [M-033780] (1).
Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001 / Maciej Raś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich / Jarosław Gryz ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera ; [Instytut Studiów Politycznych PAN. Zakład Europeistyki]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rozchodzenie się dwóch światów? : Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012 / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092413] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Die NATO : Instrument der US-Politik in Europa / Andrzej Ziolkowski. Publisher: Münster : Agenda Verlag, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-097370] (1).
Dwa pojęcia jedności / Adam Chmielewski. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
NATO-Russia balance of deterrence in East-Central Europe / Rafał Wiśniewski. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: East-Central Europe : re-focusing the debate Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej = Institute of East-Central Europe, 2017
The United States on the Three Seas Initiative / Adrian Chojan. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: Three seas initiative in the international perspective Lublin : Instytut Europy Środkowej, 2019Online Access: Click here to access online
Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy / redakcja naukowa Wojciech Kostecki, Bartłomiej E. Nowak, Kamil Smogorzewski. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, copyright 2019. Availability: Copies available for hold on place: [M-118378] (1).

Powered by Koha