Your search returned 85 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ABC of the main instruments of corporate social responsibility / European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs Unit D. 1. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-071119] (1).
Społeczne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : praca zbiorowa / pod red. Jana Szczepańskiego. Publisher: Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-029154] (1).
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Jadwiga Adamczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-040249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych / Justyna Nakonieczna. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053845] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Anna Lewicka-Strzałecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Odpowiedzialność biznesu : teoria i praktyka / pod red. N. Craiga Smitha i Gilberta Lenssena ; [przekł.: Dariusz Bakalarz, Małgorzata Małecka]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. Other title: Mainstreaming corporate responsibility.Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Utopian entrepreneur / Brenda Laurel ; ed. director Peter Lunenfeld. Publisher: Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-058734] (1).
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Adriana Paliwoda-Matiolańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059729] (4).
Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility) : raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie / Adam Jabłoński [et. al.]. Publisher: Katowice : Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-060886] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114687] (1).
Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski ; aut.: Małgorzata Bombol [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zielony rynek finansowy : ekologiczna ewolucja rynku finansowego / Leszek Dziawgo. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065584] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw / Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114542] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym / Grażyna Bartkowiak. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080375] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Introduction to international business : a cultural approach to management / Barbara Mazur ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: Wyd. 2, uzup.Publisher: Białystok : University of Finance and Management, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097511] (1).
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091636] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107925] (1).
Lists:
Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-114683] (1).
Business models in the future : theory and practice / ed. by Adam Jabłoński ; Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-082077] (1).
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / red. nauk.: Joanna Fryca, Jacek Jaworski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy, metody, koncepcje, trendy / red. nauk. Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Niebezpieczna praca - silna rodzina : życie po wypadku w kopalni : praca zbiorowa / pod red. Sylwii Jarosławskiej-Sobór ; [aut. art.: Bogdan Ćwięk et al. ; w książce wykorzystano graf. Jerzego Sawiny]. Publisher: Katowice : Agencja Artystyczna Para, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-082301] (1).
Zarządzanie dziś i jutro / redakcja naukowa Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
The price of civilization : reawakening American virtue and prosperity / Jeffrey D. Sachs. Publisher: New York : Random House Trade Paperbacks, 2012. Other title: Reawakening American virtue and prosperity.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Maciej Bernatt. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Other title: Corporate social responsibility : constitutional and international perspective.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091242] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu / Iwona Kuraszko. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności / Adam Jabłoński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-089973] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce / red. nauk. Andrzej Poszewiecki, Grzegorz Szczodrowski. Publisher: Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089625] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Business and sustainability : concepts, strategies and changes / edited by Gabriel Eweje, Martin Perry. Publisher: Bingley : Emerald Group Publishing, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089911] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114702] (1).
Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy = Business responsible to stake holders / red. naukowa Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Other title: Business responsible to stake holders.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114682] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).

Powered by Koha