Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ABC of the main instruments of corporate social responsibility / European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs Unit D. 1. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-071119] (1).
Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Anna Lewicka-Strzałecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Adriana Paliwoda-Matiolańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059729] (3).
  Checked out (1).
Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility) : raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie / Adam Jabłoński [et. al.]. Publisher: Katowice : Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-060886] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114687] (1).
Zielony rynek finansowy : ekologiczna ewolucja rynku finansowego / Leszek Dziawgo. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065584] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091636] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107925] (1).
Lists:
Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-114683] (1).
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy, metody, koncepcje, trendy / red. nauk. Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Niebezpieczna praca - silna rodzina : życie po wypadku w kopalni : praca zbiorowa / pod red. Sylwii Jarosławskiej-Sobór ; [aut. art.: Bogdan Ćwięk et al. ; w książce wykorzystano graf. Jerzego Sawiny]. Publisher: Katowice : Agencja Artystyczna Para, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-082301] (1).
The price of civilization : reawakening American virtue and prosperity / Jeffrey D. Sachs. Publisher: New York : Random House Trade Paperbacks, 2012. Other title: Reawakening American virtue and prosperity.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Maciej Bernatt. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Other title: Corporate social responsibility : constitutional and international perspective.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091242] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności / Adam Jabłoński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-089973] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089911] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114702] (1).
Rola przedsiębiorczości w edukacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała. Publisher: Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. Other title: Influence of innovativeness on enterprises development.Availability: Copies available for hold on place: [M-114738] (1).
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Adriana Paliwoda-Matiolańska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce / Jan Klimek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Socially responsible business / ed. by Dariusz Fatuła, Bojan Krstić. Publisher: Kraków : Krakow Society for Education. AFM Publishing House : commissioned by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096095] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion : a case study / Małgorzata Dobrowolska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-114661] (1).
Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu : krytyczna analiza / pod red. Macieja Bernatta, Jerzego Bogdanienki, Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Cause-related marketing as a corporate image building tool / Justyna Berniak-Woźny. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / redakcja naukowa Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Unknown values and stakeholders : the pro-business outcome and the role of the competition / Paolo D'Anselmi, Athanasios Chymis, Massimiliano Di Bitetto. Edition: 2nd ed.Publisher: Switzerland : Palgrave Macmillan, cop. 2017. Other title: Pro-business outcome and the role of the competition.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kultura i gospodarka / red. nauk Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-104709] (1).
Zaufanie i kapitał społeczny w polskim biznesie / Dariusz J. Błaszczuk, Jan Fazlagić, Robert Skikiewicz. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jan Gola. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-110517] (1).

Powered by Koha