Your search returned 91 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konstytucja w społeczeństwie obywatelskim : księga pamiątkowa ku czci Prof. Witolda Zakrzewskiego / kom. red. Kazimierz Działocha [et al.]. Publisher: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. Availability: Copies available for loan: [MA-005085] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069399] (1).
Sprawozdanie z prac Komisji KC PZPR powołanej dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w dziejach Polski Ludowej / Stanisław Wroński, red.. Publisher: Warszawa : Organ teoretyczny i Polityczny KC PZPR, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-011911] (1).
Obywatel w procesie zmian / Maria Magoska. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce / Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-099351] (3).
Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski / Zdzisław Zagórski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088884] (1).
Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Stanisław Kozyr-Kowalski. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Poznań : Wydaw Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-029834] (1).
Społeczeństwo obywatelskie / pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-084736] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107995] (1).
Diagnoza społeczna 2007 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press&IT, 2007. Other title: Warunki i jakość życia Polaków | Diagnoza społeczna dwa tysiące siedem.Availability: Copies available for loan: [M-055119] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081991] (1).
Lists:
Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim / pod red. Andrzeja Rzeplińskiego. Publisher: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-112551] (1).
Obywatel w lokalnej społeczności : studia i szkice socjologiczne : praca zbiorowa / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Anny Śliz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Opole : Wydaw. UO, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-101494] (1).
Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej : stan, bariery, rekomendacje / red. Grażyna Prawelska- Skrzypek. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-015210] (1).
Nie tak stromo pod tę górę : krótki poradnik dla tych, którzy nie wiedzą, że nic się nie da zrobić / Stefan Bratkowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-083345] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068693] (1).
Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Stanisław Kozyr-Kowalski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Poznań : Wydaw Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005693] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101388] (1).
Politologia wrocławska : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Poltologii Uniwersytetu Wrocławskiego / red. tomu Kazimierz Dziubka, Teresa Łoś-Nowak, Krystyna Paszkiewicz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-026841] (1).
Państwo, samorząd i społeczności lokalne : Piotr Buczkowski in memoriam / pod red. Krzysztofa Bondyry, Marka S. Szczepańskiego, Pawła Śliwy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098007] (1).
Działanie polityczne : próba socjologii interpretatywnej / Grażyna Woroniecka. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097784] (1).
Trust : the social virtues and the creation of prosperity / Francis Fukuyama. Publisher: New York : The Free Press, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-035062] (1).
Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają / red. Marek Drogosz ; [aut. Lewicka et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-096941] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101534] (1).
Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / pod red. Barbary Krauz-Mozer, Piotra Borowca. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101554] (1).
Społeczeństwo obywatelskie : modele teoretyczne i praktyka społeczna / red. Edward Balawajder ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Socjologii Moralności. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-084741] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107994] (1).
Samotność idei? : społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / pod red. Barbary Krauz-Mozer i Piotra Borowca. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-058700] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 316] (1).
Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei / Eugeniusz Górski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-101355] (1).
Globalizacja : eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy / Saskia Sassen ; przedm. K. Anthony Appiah ; przekł. Joanna Tegnerowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-095017] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107990] (1).
Cnoty obywatelskie jako struktury kognitywne w rozwoju regionalnym : przypadek Województwa Śląskiego / Robert Geisler. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097613] (1).
Ethos w życiu publicznym / Ewa Nowak, Karolina M. Cern. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095921] (1).
Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce / Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053897] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Europa i okiełznanie władzy : szczególna droga Europy do społeczeństwa otwartego / Hans Albert ; tł. i posł. Tadeusz Zatorski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 1998. Other title: Europa und die Zähmung der Herrschaft.Availability: Copies available for hold on place: [M-088870] (1).
Pluralism in a democratic society / edited by Melvin M. Tumin, Walter Plotch. Publisher: New York [etc.] : Praeger Publishers, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-054988] (1).
Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055852] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101542] (1).
Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104090] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (3).

Powered by Koha