Your search returned 180 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050758] (2).
Diagnoza społeczna 2007 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press&IT, 2007. Other title: Warunki i jakość życia Polaków | Diagnoza społeczna dwa tysiące siedem.Availability: Copies available for loan: [M-055119] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081991] (1).
Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa. Publisher: Warszawa : UKIE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-065758] (1).
Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie? / pod red. Barbary Chyrowicz. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-068472] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107929] (1).
Formowanie się społeczności informacyjnej : na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. Publisher: Kraków : Tekst-Graf, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070471] (1).
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia / organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Publisher: Iwanowice : Tekst-Graf, 2003. Other title: II ogólnopolska konferencja: Społeczeństwo Informacyjne - wizja czy rzeczywistość | Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo Informacyjne - wizja czy rzeczywistość, 2.Availability: Copies available for loan: [M-068737] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068738] (1).
Elektroniczne oblicze polityki : demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej / Leszek Porębski. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-007415] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105726] (1).
The new realities : in government and politics... in economics and business... in society... and world view / Peter F. Drucker. Publisher: Oxford : Heinemann Professional Publishing, cop. 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-069845] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-107868] (1).
Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem / Manuel Castells ; przeł. Tomasz Hornowski. Publisher: Poznań : "Rebis", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051422] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (1).
Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / Jolanta Zielińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Społeczeństwo informacji : wprowadzenie / Armand Mattelart ; tł. Jerzy Mikułowski Pomorski. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2004. Other title: Histoire de la société de l'information.Availability: Copies available for loan: [M-005585] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107871] (1).
Człowiek w pajęczynie : Internet jako zjawisko kulturowe / Marcin Sieńko. Publisher: Wrocław : Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107927] (1).
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie / Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Marcin Florian Gawrycki. Publisher: Warszawa : Fundacja Studiów Międzynarodowych : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006557] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
  Checked out (1).
Jednostka, grupa, cybersieć : psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Barbary Przywary. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107896] (1).
Lists:
Współczesna Wieża Babel / pod red. Jerzego Chłopeckiego i Anny Siewierskiej-Chmaj. Publisher: Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-105722] (1).
Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. Other title: From scientific information to the technology of information society : collective work.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105559] (1).
Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. księgi konf. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Other title: Information society : functional and dysfunctional aspects.Availability: Copies available for loan: [M-094616] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Publisher: Warszawa : WWSI, 2006-. Other title: Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.Online Access: Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-560] (5).
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / pod red. Adama Stabryły. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007648] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105711] (1).
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004172] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105712] (1).
Edukacja jutra : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tommorow [i.e. tomorrow] = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik ; [tł. na jęz. ang. Tomasz Skórecki, tł. na jęz. niem. Małgorzata Godlewska]. Publisher: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2007. Other title: Education of tommorow [i.e. tomorrow] | Bildung von Morgen | XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe | Trzynaste Tatrzańskie Seminarium Naukowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-070376] (1).
Kult amatora : jak internet niszczy kulturę / Andrew Keen ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani ; wprowadzenie Kazimierz Krzysztofek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Other title: Jak internet niszczy kulturę.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / pod red. Leszka Kozioła. Publisher: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105717] (1).
Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne / Jerzy Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066233] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107919] (1).
Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [et al.] ; red. nauk. Mirosława Marody. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057026] (1).
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Anny Siwik. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. Other title: From the industrial society to the information society.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107921] (1).
Lists:
Tyrania chwili : szybko i wolno płynący czas w erze informacji / Thomas Hylland Eriksen ; przeł. Grzegorz Sokół. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2003. Other title: Tyranny of the moment.Availability: Copies available for loan: [M-006148] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym / Hans Mathias Kepplinger ; przekł. Artur Kożuch. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107898] (1).

Powered by Koha