Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie? / pod red. Barbary Chyrowicz. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-068472] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107929] (1).
Formowanie się społeczności informacyjnej : na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. Publisher: Kraków : Tekst-Graf, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070471] (1).
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia / organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Publisher: Iwanowice : Tekst-Graf, 2003. Other title: II ogólnopolska konferencja: Społeczeństwo Informacyjne - wizja czy rzeczywistość | Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo Informacyjne - wizja czy rzeczywistość, 2.Availability: Copies available for loan: [M-068737] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068738] (1).
Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. księgi konf. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Other title: Information society : functional and dysfunctional aspects.Availability: Copies available for loan: [M-094616] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / pod red. Adama Stabryły. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007648] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105711] (1).
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004172] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105712] (1).
Edukacja jutra : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tommorow [i.e. tomorrow] = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik ; [tł. na jęz. ang. Tomasz Skórecki, tł. na jęz. niem. Małgorzata Godlewska]. Publisher: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2007. Other title: Education of tommorow [i.e. tomorrow] | Bildung von Morgen | XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe | Trzynaste Tatrzańskie Seminarium Naukowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-070376] (1).
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / pod red. Leszka Kozioła. Publisher: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105717] (1).
Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053135] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107881] (1).
Lists:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość ? : II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 1 / red. Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. Other title: Information society: vision or reality?.Availability: Copies available for hold on place: [M-105728] (1).
Lists:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość ? : II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 / red. Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. Other title: Information society: vision or reality?.Availability: Copies available for hold on place: [M-105720] (1).
Lists:
Europa - szansa dla kultury : projekty kulturalne w ramach programów Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. Joanna Sanetra-Szeliga, Małgorzata Czerwiec]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093176] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Forum Integracyjne Krajowych Stowarzyszeń z Zakresu Informacji Naukowej, Bibliotekarstwa i Dziedzin Pokrewnych, Warszawa 18 maja 2000 : materiały / pod red. Diany Pietruch-Reizes ; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-105416] (1).
Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia : materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane 18-21 października 1999 / pod red. Diany Pietruch-Reizes, Anny Sitarskiej i Barbary Stefaniak ; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2000. Other title: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego : V Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane' 99, 18-21 październik | Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia, Zakopane' 99, 18-21 październik, 5.Availability: Copies available for hold on place: [M-105716] (1).
Rola biblioteki w społeczeństwie informacyjnym : konferencja z okazji Jubileuszu 15-lecia Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 12.06.2008 r. / [aut. Zbigniew E. Zieliński et al.]. Publisher: Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-105564] (1).
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083859] (1).
Internet - społeczeństwo informacyjne - kultura / red. nauk. Andrzej Kiepas, Marek S. Szczepański, Urszula Żydek-Bednarczuk. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083858] (1).
Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Baranowskiego i Bartosza Miki ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107930] (1).
Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. Other title: Time of change - a time of challenge : the libraries' and information center's role in developing modern competencies.Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105540] (1).

Powered by Koha