Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Diagnoza społeczna 2007 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press&IT, 2007. Other title: Warunki i jakość życia Polaków | Diagnoza społeczna dwa tysiące siedem.Availability: Copies available for loan: [M-055119] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081991] (1).
Formowanie się społeczności informacyjnej : na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. Publisher: Kraków : Tekst-Graf, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070471] (1).
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia / organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Publisher: Iwanowice : Tekst-Graf, 2003. Other title: II ogólnopolska konferencja: Społeczeństwo Informacyjne - wizja czy rzeczywistość | Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo Informacyjne - wizja czy rzeczywistość, 2.Availability: Copies available for loan: [M-068737] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068738] (1).
Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / Jolanta Zielińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Jednostka, grupa, cybersieć : psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Barbary Przywary. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107896] (1).
Lists:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / pod red. Leszka Kozioła. Publisher: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105717] (1).
E-usługi a społeczeństwo informacyjne / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107894] (1).
Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053135] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107881] (1).
Lists:
Media, Kultura, Społeczeństwo / [Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi]. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1319] (7).
Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Malgorzata Bogunia-Borowska. Publisher: Warszawa : Scholar, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083684] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107735] (1).
Lists:
Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego, 2009. Other title: Diagnoza społeczna dwa tysiące dziewięć.Availability: Copies available for hold on place: [M-067496] (1).
Diagnoza społeczna 2005 : warunki i jakość życia Polaków / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu Anna Baranowska et al.]. Publisher: Warszawa : Vizja Press&It : na zlec. WSFiZ, 2006. Other title: Diagnoza społeczna dwa tysiące pięć | Warunki i jakość życia Polaków.Availability: Copies available for hold on place: [M-067282] (1).
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. Other title: Academic information society.Availability: Copies available for hold on place: [M-107872] (1).
Lists:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość ? : II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 1 / red. Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. Other title: Information society: vision or reality?.Availability: Copies available for hold on place: [M-105728] (1).
Lists:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość ? : II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 / red. Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. Other title: Information society: vision or reality?.Availability: Copies available for hold on place: [M-105720] (1).
Lists:
Kalejdoskop naukowy / red. Sebastian Benedykt Krajewski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063295] (1).
Europa - szansa dla kultury : projekty kulturalne w ramach programów Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. Joanna Sanetra-Szeliga, Małgorzata Czerwiec]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093176] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Forum Integracyjne Krajowych Stowarzyszeń z Zakresu Informacji Naukowej, Bibliotekarstwa i Dziedzin Pokrewnych, Warszawa 18 maja 2000 : materiały / pod red. Diany Pietruch-Reizes ; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-105416] (1).
Społeczeństwo informacyjne / pod red. Doroty Grodzkiej. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-105713] (1).
Edukacja w społeczeństwie wiedzy / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014541] (1).
Społeczeństwo Informacyjne w Liczbach / Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2009-. Online Access: 2012-2015 Availability: Copies available for hold on place: [CA-1228] (3).
Rola biblioteki w społeczeństwie informacyjnym : konferencja z okazji Jubileuszu 15-lecia Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 12.06.2008 r. / [aut. Zbigniew E. Zieliński et al.]. Publisher: Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-105564] (1).
Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [1], Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku / Kazimierz Denek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. Other title: Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku.Availability: Copies available for loan: [M-077092] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego / pod redakcją naukową Jacka Brdulaka. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Spotkania czasu z miejscem : studia o pamięci i miastach / Magdalena Saryusz-Wolska ; fot. Jürgen Hohmuth. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Other title: Studia o pamięci i miastach.Availability: Copies available for hold on place: [M-108686] (1).
Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [2], Dydaktyka akademicka i jej efekty / Kazimierz Denek. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. Other title: Dydaktyka akademicka i jej efekty.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym : zagadnienia wybrane / red. nauk.: Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-110163] (1).
Społeczeństwo Informacyjne w Polsce : wyniki badań statystycznych z lat ... / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 2008-. Other title: Information Society in Poland : results of statistical surveys in the years ... | Społeczeństwo Informacyjne w Polsce w... | Information Society in Poland in....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1365] (5).
Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. [3], Przyszłość kształcenia nauczycieli / Kazimierz Denek. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. Other title: Przyszłość kształcenia nauczycieli.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha