Your search returned 64 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nowe zasady metody socjologicznej : pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych / Anthony Giddens ; tł. Grażyna Woroniecka. Publisher: Kraków : Nomos, 2001. Other title: New rules of sociological method.Availability: Copies available for loan: [M-054644] (5).
Wprowadzenie do metod i technik socjologii gospodarczej / Franciszek Krzykała ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Miscellanea, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-068970] (35).
  Copies available for hold on place: [M-075074] (1).
Cultural studies / ed., and with an introd. by Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula A. Treichler. Publisher: New York ; London : Routledge, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-074410] (1).
Beobachtung und Experiment in der Sozialforschung / hrsg. Rene König. Publisher: Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004666] (1).
Beobachtung und Experiment in der Sozialforschung / hrsg. Rene König. Edition: 3. Auflage.Publisher: Köln ; Berlin : Kiepenheuer & Witsch, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004206] (1).
Problemy struktury i aktywności społecznej / [kolegium red. Czesław Herod et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-002212] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069868] (1).
Modele w socjologii / Peter Abell ; [tł. Marek Tabin]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Other title: Model building in sociology.Availability: Copies available for hold on place: [M-010914] (1).
Metodologiczne problemy teorii socjologicznych : praca zbiorowa / pod redakcją Stefana Nowaka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-010903] (1).
Sztuka w świetle historii : studia z metodologii historii sztuki / Juliusz Starzyński. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951. Availability: Copies available for loan: [M-045415] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021528] (1).
Elementy metod i technik badań socjologicznych / Leszek A. Gruszczyński. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną / Zbigniew Tyszka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Poznań : [s.n.], 1991 (Poznań : Zakłady Graficzne). Availability: Copies available for hold on place: [M-089014] (1).
Metody i techniki badań socjologicznych : wybrane zagadnienia / Luba Sołoma. Edition: Wyd. 2, rozsz. i popr.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metodologia badań socjologicznych : zagadnienia ogólne / Stefan Nowak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-037988] (1).
  Copies available for hold on place: [M-007786] (1).
Lustracje społeczne / Stanisław Rychliński. Publisher: Łódź : Polski Instytut Służby Społecznej, cop. 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-069987] (1).
Teoria i wyjaśnienie : z metodologicznych problemów socjologii / Piotr Sztompka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-037989] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009280] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody / Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Other title: Zarządzanie przedsiębiorstwem dwudziestego pierwszego wieku.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Społeczne przestrzenie doświadczenia : metoda interpretacji dokumentarnej / pod red. Sławomira Krzychały ; [tł. Sławomir Krzychała]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Prace z zakresu metodologii organizowania / [red. nauk. z. Zbigniew Martyniak]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-071857] (1).
Beobachtung und Experiment in der Sozialforschung / hrsg. Rene König. Edition: 2. Auflage.Publisher: Köln ; Berlin : Kiepenheuer & Witsch, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004205] (1).
Socjologia wizualna : fotografia jako metoda badawcza / Piotr Sztompka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047629] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107845] (1).
Struktura teorii socjologicznej / Jonathan H. Turner ; przekł. Grażyna Woroniecka [et al.] ; red. nauk. Aleksander Manterys, Grażyna Woroniecka. Edition: Wyd. nowe, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007347] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107823] (1).
Metody badań terenowych / Martyn Hammersley, Paul Atkinson ; przeł. Sławomir Dymczyk. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054645] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098020] (1).
Zasady metody socjologicznej / Émile Durkheim ; przeł. Jerzy Szacki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007387] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051131] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097691] (1).
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy / Ryszard Dyoniziak, Jerzy Mikułowski Pomorski. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-025628] (1).
Studia z metodologii nauk społecznych / Stefan Nowak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-008713] (2).
  Copies available for hold on place: [M-028956] (1).
A macrosociological theory of societal systems : with special reference to the international system. 1 / ed. by Peter Heintz. Publisher: Bern [etc.] : Hans Huber Publishers, cop. 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-018272] (1).
Pedagogika. T. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne[!], 2006. Other title: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych.Availability: Copies available for loan: [M-112473] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Odmiany czasu teraźniejszego / Jan Szczepański. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-035541] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035540] (1).
Inna socjologia : studium zapoznanej metody : przyczynek do sporu o wyjaśnianie zjawisk społecznych / Helena Kozakiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-062766] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036038] (1).

Powered by Koha