Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zmiany społeczne wsi a miasto : na podstawie socjografii wsi Nasutów w okresie od r. 1800 do 1946 / Jan Turowski. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-010641] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069866] (1).
Inteligencja w społeczności wiejskiej / Zdzisław Grzelak. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-037664] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070432] (1).
Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi / Lucjan Kocik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101463] (1).
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa T. Wierzbickiego. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-008895] (1).
Społeczna struktura wsi : problematyka i metoda badań / Bogusław Gałęski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-009378] (1).
Przemiany środowiska wychowawczego wsi w rejonie uprzemysławianym : studium porównawcze 20 wsi gromady Bielsk w powiecie płockim / Włodzimierz Wincławski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-015516] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015517] (1).
Socjologia obszarów wiejskich : problemy i perspektywy / Krzysztof Gorlach. Publisher: Warszawa : "Scholar", cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-038501] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107748] (1).
Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce / Józef Chałasiński ; z przedm. Floriana Znanieckiego ; Państwowy Instytut Kultury Wsi. Publisher: Warszawa : skł. gł. Spółdzielnia Wydawnicza "Pomoc Oświatowa", 1938 (Cieszyn : Drukarnia Pawła Mitręgi). Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000573] (2).
Wieś polska : diagnozy i prognozy społeczne / pod red. Jerzego Damrosza, Barbary Tryfan ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-061603] (2).
  Copies available for hold on place: [M-037187] (1).
Socjologia wsi polskiej / Izabella Bukraba-Rylska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem) / Anna Piechnik. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-100294] (1).
Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny : (oczyma socjologów) / pod red. Krzysztofa Frysztackiego ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097792] (1).
Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców : miejsca i ludzie / Elżbieta Szot-Radziszewska. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-090985] (1).
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce : kanon i rozproszenie / pod red. naukową Izabelli Bukraby-Rylskiej i Wojciecha Józefa Burszty. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108723] (1).
Szczęśliwi i biedni : wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych : księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku badawczego i dydaktycznego profesora Janusza Gudowskiego / red. nauk. Anna Dudek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Other title: Happy and poor : the challenges of rural development : publication in honour of professor Janusz Gudowski | Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Dzieje Przysłopia i Nowicy / Zofia Szanter ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich : płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny / Ilona Matysiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-113551] (1).
Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce : partycypacja lokalna i kapitał społeczny / pod red. Hanny Podedwornej, Pawła Ruszkowskiego ; Eropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-113534] (1).
Rolnik w społecznej świadomości mieszkańców na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiego / Lucja Ryńska. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Source: Procesy transgraniczne Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014Online Access: Click here to access online
Kobiety w socjologii wsi - badane i badaczki / Sylwia Michalska. Source: Waleczny duch kobiety : społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, cop. 2015Other title: Women in rural sociology: subject and object of researches.
Rzeszowskie Studia Socjologiczne / [Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Socjologii]. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012-. Availability: Copies available for reference: [CB-52] (1).
Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej / Marian Grzegorz Gerlich. Source: Studia Etnologiczne i Antropologiczne Katowice : Wydawnictwo UŚ, 1997-Source: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice : UŚ, 1969-Source: Dziedzictwo kulturowe "nadbagażem" codzienności? Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012Online Access: Click here to access online

Powered by Koha