Your search returned 93 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wielkie miasto : czynniki integrujące i dezintegrujące. 1 / [red. Danuta Bieńkowska]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. Other title: Big city.Availability: Copies available for hold on place: [M-013273] (1).
Wielkie miasto : czynniki integrujące i dezintegrujące. 2 / [red. Danuta Bieńkowska]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. Other title: Big city.Availability: Copies available for hold on place: [M-013274] (1).
Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej / red. nauk. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : WSZiNS, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097788] (1).
Życie po miejsku / Marcin Czerwiński. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-010880] (1).
Socjologia wielkiego miasta / Aleksander Wallis. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-009143] (1).
Okiem przechodnia / Marcin Czerwiński. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-074506] (1).
Miasto i społeczne procesy urbanizacji : problemy, teorie, metody / Bohdan Jałowiecki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-071330] (1).
Ameryka - miasto / Aleksander Wallis. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-062670] (2).
  Copies available for hold on place: [M-035399] (1).
Rodzina w miastach polskich : przegląd badań społecznych z lat 1945-1968 / Anna Dodziuk-Lityńska, Danuta Markowska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-066449] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040124] (1).
Socjologia miasta : nauka i perspektywy praktycznych zastosowań / Bronisław Misztal. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-030161] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040773] (1).
Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne / pod red. Stefana Nowakowskiego i Włodzimierza Mirowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-063643] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042933] (1).
Informacja i gwar : o miejskim centrum / Aleksander Wallis. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-080209] (2).
  Copies available for hold on place: [M-002485] (1).
Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji : przypadek Gdyni / Magdalena Szmytkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-101480] (1).
Przestrzeń i społeczeństwo : z badań ekologii społecznej / red. nauk. Zygmunt Pióro. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-076577] (1).
Polonia w dużym mieście amerykańskim : studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo / Krzysztof Frysztacki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-054212] (1).
Class in Suburbia / William M. Dobriner. Publisher: Englewood Cliffs : Prentice-Hall, cop. 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-054995] (1).
Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański. Edition: Wyd. 2 zm., (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060398] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107720] (1).
Czy metropolia jest miastem? / red. nauk. Bohdan Jałowiecki ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060407] (9).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Peryferie : nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych / Tomasz Zarycki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-103446] (1).
Czym jest dla ciebie miasto Poznań? : dwa konkursy: 1928/1964 / Florian Znaniecki, Janusz Ziółkowski. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-061071] (1).
"Pod wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. nauk.: Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107971] (1).
Życie po miejsku / Marcin Czerwiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-062987] (1).
Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Socjologia i przestrzeń miejska / Andrzej Majer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Lists:
Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny : (oczyma socjologów) / pod red. Krzysztofa Frysztackiego ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097792] (1).
Społeczeństwo miejskie / Paweł Rybicki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-098206] (1).
  Copies available for hold on place: [M-066419] (1).
Metropolie mniejszości : mniejszości w metropoliach / red. nauk. Bohdan Jałowiecki i Elżbieta Anna Sekuła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-092893] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Lists:
Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście / Agnieszka Barczykowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107941] (1).
Przestrzeń publiczna małych miast = (Public space of small towns) / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Public space of small towns.Availability: Copies available for loan: [M-083775] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112798] (1).
Obrazy post-polis : monografia ponowoczesnego miasta / Artur Jasiński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-112758] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 71] (1).

Powered by Koha