Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej : stan i perspektywy / Paweł Tyrała. Publisher: Rzeszów : "Fosze", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046416] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie : praca zbiorowa. 2 / pod kierunkiem i red. Henryka Pielki. Publisher: Koszalin : nakł. Centralnego Programu Badań Podstawowych CPBP.09.02, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-013302] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012994] (1).
Świat społeczny dziecka / Beata Łaciak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-038513] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107773] (1).
Lists:
Reguły społecznej gry / Zygmunt Mańk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-070431] (1).
Resocjalizacja / Otton Lipkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Struktura społeczna a osobowość / Talcott Parsons ; [tłum. Marek Tabin ; wstęp Antonina Kłoskowska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [MA-006653] (9).
  Copies available for hold on place: [M-009938] (2).
U podstaw świadomości państwowej / Andrzej Burda. Publisher: Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-006298] (1).
Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia / Romana Miller. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-020399] (1).
Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych / Otton Lipkowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-021115] (1).
Socjalizacja i uczestnictwo społeczne : studium socjopedagogiczne / Jerzy Modrzewski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005905] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108654] (1).
Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. Edition: Wyd. 2 rozsz. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-003250] (12).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wychowanie : interpretacja jego wartości i granic / pod red. Bernarda Gawliny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. Other title: De educationis pretio et finibus.Availability: Copies available for loan: [M-046512] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014549] (1).
Niewidzialne źródła : szanse rozwoju w okresie dzieciństwa / red. nauk. Anna Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Marta Marchow. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Japanese schooling : patterns of socialisation, equality, and political control / ed. by James J. Shields. Publisher: University Park : The Pennsylvania State University Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-028083] (1).
Politische Sozialisation Jugendlicher in Ost und West / Bernhard Claußen (Hrsg.). Publisher: Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-028300] (1).
Dziecko emocjonalnie inteligentne / Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander ; [ze wstępem Daniela Golemana] ; z jęz. ang. przeł. Przemysław Szulgit. Publisher: Poznań : Moderski i S-ka, 1998. Other title: Emotionally intelligent parenting.Availability: Copies available for hold on place: [M-029989] (1).
Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Klaus-Jürgen Tillmann ; [przeł. Grzegorz Bluszcz, Bartek Miracki]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005854] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101425] (1).
Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych u uczniów klas młodszoszkolnych / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Publisher: Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030740] (1).
Wychowanie poza szkołą / Ryszard Wroczyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-032135] (1).
Człowiek a polityka : zarys psychologii politycznej / Krystyna Skarżyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023929] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński. Publisher: Warszawa : "Scholar", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004668] (5).
Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej / Roman Wapiński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-050636] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040396] (1).
Teoretyczno-empiryczne problemy pedagogiki / pod red. Barbary Żechowskiej. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-040691] (1).
Lists:
Passages : predictable crises of adult life / Gail Sheehy. Publisher: New York : E. P. Dutton & Co., cop. 1976. Availability: Copies available for loan: [M-067806] (1).
Lists:
Dylematy tożsamości : stare i nowe konteksty socjalizacji / pod red. nauk. Zbigniewa Pucka ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Other title: Stare i nowe konteksty socjalizacji : dylematy tożsamości.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105642] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 316] (1).
Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-066776] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Klaus-Jürgen Tillmann ; [przeł. Grzegorz Bluszcz, Bartek Miracki ; red. nauk. Mirosław S. Szymański]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-057744] (2).
Kulturowe wyznaczniki biegu życia / Edward Hajduk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-058358] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108517] (1).
Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-061162] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107866] (1).
Lists:

Powered by Koha