Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Najstarsi z poznańskich seniorów : jesień życia w perspektywie gerontologicznej / Zbigniew Woźniak. Publisher: Poznań : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Urząd Miasta Poznania, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-045424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość pod opieką / Ingo Füsgen ; tł. Dariusz Gołka. Publisher: Warszawa : "W. A. B.", 1998. Other title: Im Alter umsorgt.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starzy : materiały z sesji UMCS, Lublin 1979 / oprac. Antoni Krawczyk. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-042708] (1).
Pielęgniarstwo geriatryczne / Josefa Schiefele, Ilse Staudt, M. Margarete Dach ; [z niem. tł. Helena Filipek-Wender et al.]. Edition: Wyd. 1 pol., dodr. / pod red. Krzysztofa Galusa.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057734] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065768] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; przeł. Michał Lipa. Publisher: Warszawa : MT Biznes, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-114885] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Upadki i urazy wieku geriatrycznego / Monika Szpringer, Barbara Wybraniec-Lewicka, Grażyna Czerwiak, Maria Michalska, Jadwiga Krawczyńska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Falls and injuries in geriatric age.Online Access: Click here to access online
Współczesne zjawiska demograficzne a problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa / Kazimiera Zdziebło. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Modern demographic phenomenon against heath problems of aging society.Online Access: Click here to access online
Poziom akceptacji choroby osób starszych zamieszkujących w różnych środowiskach = The level of acceptance of illness among elderly people living in different environments / Małgorzata Kaczmarczyk. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Level of acceptance of illness among elderly people living in different environments.Online Access: Click here to access online
Wpływ kształcenia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne ludzi starszych = The influence of studying at the Third Age University on elderly people's health behaviour / Dorota Kozieł, Małgorzata Kaczmarczyk, Edyta Naszydłowska, Renata Gałuszka. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Influence of studying at the Third Age University on elderly people's health behaviour.Online Access: Click here to access online
Fall-risk in senior women after radical treatment of breast cancer / Małgorzata Biskup, Stanisław Góźdź, Paweł Macek, Anna Opuchlik, Tomasz Skowronek, Łukasz Polit, Marek Żak. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Ryzyko upadku u starszych kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi.
Aktywny senior : człowiek spełniony / redakcja naukowa Anna Skrzek ; autorzy: Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Dębiec-Bąk, Jolanta Ignaszewska-Kuhbauch, Ryszard Jasiński, Dariusz Kałka, Aleksander Kobylarek, Monika Kosior, Marta Koszczyc, Grażyna Małkiewicz, Małgorzata Mraz, Robert Pawliszko, Jolanta Podsiadło, Katarzyna Salamon-Krakowska, Anna Skrzek, Joanna Szczepańska-Gieracha, Katarzyna Turek, Ilona Zakowicz, Robert Zapotoczny, Agnieszka Zygmont. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-118512] (1).
Gerokinezjologia : nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym / Wiesław Osiński ; patronat merytoryczny: Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Sprawny senior : jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych / Anna Bukowska, Katarzyna Filar-Mierzwa. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-118500] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Żywienie w opiece nad osobami w starszym wieku / redakcja Claudia Menebröcker, Christine Smoliner ; współpraca: Regina Best, Manuela Freundenreich, Vanessa Korpel, Hildegard Litz, Klaudia Miletic ; redakcja wydania polskiego Małgorzata Schlegel-Zawadzka ; tłumaczenie z języka niemieckiego Ewa Fürstenberg. Edition: Wydanie I polskie.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, 2018. Other title: Ernährung in der Altenpflege.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 613.2] (1).
Determinants of long-term home nursing care among people over 65 years of age / Małgorzata Dziechciaż, Izabela M. Wróblewska, Jarosław Chmielewski, Edyta Guty, Luiza Balicka-Adamik, Rafał Filip, Monika Szpringer. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Determinanty długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej wśród osób po 65. roku życia zamieszkałych w środowisku wiejskim.
Aktywny senior / Aneta Derda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Edgard, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-110747] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine / redakcja / editors Krzysztof Rejman, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Małgorzata Dziechciaż, Barbara Stawarz, Alicja Kłos. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. Other title: Interdisciplinary nature of modern medicine.Availability: Copies available for hold on place: [M-116945] (1).
Lists:
Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych : medyczne i społeczne uwarunkowania / redakcja Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska, Tomasz Grodzicki. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej : analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2 / Mikołaj Tomaszyk redakcja naukowa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-118811] (1).
Doświadczając starości : zdrowie psychiczne osób starszych / Ewa Zasępa, Monika Misiec. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha