Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003621] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087428] (1).
Starość pod opieką / Ingo Füsgen ; tł. Dariusz Gołka. Publisher: Warszawa : "W. A. B.", 1998. Other title: Im Alter umsorgt.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Na przekór metryce / [red. Regina Jackowska]. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-013251] (1).
"Przeciw bezradności społecznej" : materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Kraków, 25 stycznia 2003 r / [oprac. Piotr Sałustowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich : Agencja "Master", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-101527] (1).
Psychologia starzenia się / D. B. Bromley ; tł. Zofia Zakrzewska ; [red. nauk. Maria Susułowska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-032193] (1).
Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii / red. nauk. Elżbieta Dubas. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / redakcja naukowa Randall W. Engle [et al.] ; przeł. Ewa Czerniawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo SWPS "Academica", 2006. Other title: Cognitive limitations in aging and psychopathology.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109679] (1).
Starzenie się i starość : w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-076712] (8).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachnio. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-107342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
The psychology of aging : theory, research, and practice / Janet Belsky. Publisher: Monterey : Brooks/Cole Publishing Company, cop. 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-061839] (1).
Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064294] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość i osobowość : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-087431] (1).
"By człowiek nie musiał cierpieć..." : księga jubileuszowa dedykowana pani Profesor Aleksandrze Maciarz / pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-100202] (1).
Od stereotypu do wykluczenia / pod redakcją Anny Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: From stereotype to exclusion.Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / redakcja naukowa Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100187] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-108661] (17).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Handbook of adult development / edited by Jack Demick and Carrie Andreoletti. Publisher: New York : Springer, [2006]. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Rodzina i starzenie się w aspekcie choroby, umierania i śmierci / Agata Chabior. Source: Kreatywna starość : 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku : praca zbiorowa Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2013
Poradnik opiekuna seniora : pogoda na starość / redakcja Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Pogoda na starość.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Poziom akceptacji choroby osób starszych zamieszkujących w różnych środowiskach = The level of acceptance of illness among elderly people living in different environments / Małgorzata Kaczmarczyk. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Level of acceptance of illness among elderly people living in different environments.Online Access: Click here to access online
Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Opieka, pomoc, wsparcie w edukacyjnej rzeczywistości : potrzeby i działania / redakcja naukowa Wiesława Walc. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Kreatywność w późnej dorosłości : narracje seniorów / Aldona Małyska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów : studium z pedagogiki społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Psychologia starzenia się i starości / Maria Susułowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha