Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Schizofrenia / Antoni Kępiński. Edition: Wydanie III.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006113] (1).
Lists:
Psychoanalysis and psychotherapy : selected papers of Frieda Fromm-Reichmann / edited by Dexter M. Bullard ; foreword by Edith V. Weigert. Edition: 9th print.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-034874] (1).
Schizofrenia / Sverker Belin ; przekł. Jacek Kubitsky. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. Other title: Schizofrenibehandling.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Przebieg schizofrenii a rozwój osobowy : badania katamnestyczne dwudziestoletnich losów chorych / Elżbieta Sujak. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-002211] (1).
Lekarz psychiatra i jego pacjent / Marek Jarosz. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-002130] (1).
Schizofrenia : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Max Birchwood, Chris Jackson ; przekł. Zofia Pelc. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Schizophrenia.Availability: Copies available for loan: [M-077570] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Kim jestem? : doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą / Małgorzata Opoczyńska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Schizofrenia / Antoni Kępiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Życie ze schizofrenią : poradnik dla rodzin / Kim T. Mueser, Susan Gingerich ; wstępem opatrzyła Harriet P. Lefley ; przeł. Bogdan Mizia, Wisława Grabarczyk. Edition: Wyd. 2 popr., (dodr.).Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058629] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Schizofrenia : pierwszy epizod / pod red. Marka Jaremy ; [aut. Marek Jarema et al.]. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058628] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Schizofrenia w ujęciu poznawczym : teoria, badania i terapia / Aaron T. Beck [et al.] ; tł. Marta Kapera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Other title: Schizophrenia.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Byłam po drugiej stronie lustra : wygrana walka ze schizofrenią / Arnhild Lauveng ; przekł. Ewa Bilińska. Publisher: Sopot : Smak Słowa ; Gdańsk : Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-067154] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Możesz pomóc : poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe / Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja-Zawadzka, Andrzej Cechnicki ; współpr. Jolanta Robak, Maja Ludwikowska. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Other title: Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe.Availability: Copies available for loan: [M-067250] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na schizofrenię : porównawcze studium koncepcji siebie i innych / Maria Chuchra ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk o Rodzinie]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Leksykon schizofrenii / Marek Jarema. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Schizofrenia / Christopher Frith, Eve Johnstone ; przekł. Piotr Bucki ; przekł. popr. i uzup. Patrycja Pacyniak. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Możliwości osobowego rozwoju w schizofrenii / Małgorzata Opoczyńska. Publisher: Kraków : Collegium Medicum UJ, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-103520] (2).
  Copies available for hold on place: [M-103518] (1).
Marihuana i obłęd / [red.]: David Castle, Robin M. Murray, Deepak Cyril D'Souza ; [przekł. Aleksandra Berkan]. Edition: Wyd. pol.Publisher: Warszawa : Medipage, cop. 2013. Other title: Marijuana and madness.Availability: Copies available for loan: [M-110789] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Fragile subjectivity, of the controversy grounded on the Lévinasian and Ricœurian philosophies of man, and som of its implications for understanding mental health / Robert Grzywacz. Source: Logos i Ethos Kraków : PAT, 1991-Online Access: Click here to access online
Badania odruchów warunkowych we wczesnej schizofrenii na wstępie leczenia insuliną = Issledovaniâ uslovnyh refleksov vystupaûŝih pri rannej šizofrenii v načalʹnyh stadiâh lečeniâ insulinom = Investigations on conditioned reflexes in early schizophrenia at the beginning of insulin treatment / Zdziasław Skaruch. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Lublin : nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,1950-2010Other title: Issledovaniâ uslovnyh refleksov vystupaûŝih pri rannej šizofrenii v načalʹnyh stadiâh lečeniâ insulinom | Investigations on conditioned reflexes in early schizophrenia at the beginning of insulin treatment.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha