Your search returned 534 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze / [red. Teresa Gontarz]. Edition: Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Other title: Ustawa z dnia 20 lipca 1984 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze.Availability: Copies available for loan: [M-009390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068668] (1).
Samorząd "wąskich struktur społecznych" w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii : (doświadczenia praktyczne) / Ewa Bujwid. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1991. Other title: De angustis structuris socialibus, quae vocantur, in Re Publica Socialistica Foederativa Yugoslavorum obviis.Availability: Copies available for hold on place: [M-071795] (1).
Problemy samorządu terytorialnego ; Ewidencja ludności / Józef Filipek ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065831] (1).
Kongres Samorządów Terytorialnych RP : Konferencja Samorządów Państw Europy Środkowej i Wschodniej : [Kraków, 10-12.10.1997] / Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-011710] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070477] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej : zarys wykładu / Izabela Lewandowska-Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Other title: Ustrój samorządu terytorialnego Trzeciej Rzeczypospolitej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026234] (67).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawo gospodarki komunalnej / Krzysztof Byjoch, Sylwester Redeł. Edition: Stan prawny na dzień 31 lipca 2000 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054287] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086393] (1).
Życzliwa obojętność : władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : Krzysztof Kleszcz, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-071954] (1).
Od rajców do radnych : w stulecie Statutu Gminy Miasta Krakowa / Małgorzata Niechaj ; słowo wstępne Stanisław Handzlik ; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Państwowe w Krakowie. Publisher: Kraków : [s.n.], 2001 (Kraków : Pracownia AA). Availability: Copies available for hold on place: [MA-006284] (1).
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny / Wojciech Dziemianowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Samorząd lokalny a społeczności miejskie w Polsce i Jugosławii : [sprawozdanie z sympozjum polsko-jugosławiańskiego, Radziejowice 27-30 września 1983] / pod red. Włodzimierza Mirowskiego; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-068742] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce / Jan Paweł Tarno [et al.] ; pod red. nauk. Jana Pawła Tarno. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046580] (5).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Prawo samorządowe i administracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-086911] (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2, Finanse i budżety samorządów / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Finanse i budżety samorządów.Availability: Copies available for hold on place: [M-086912] (1).
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Wykrętowicza. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r.Publisher: [Kraków] : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072960] (1).
Lokalna polityka społeczna / [red. Jolanta Szymańczak, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-034365] (1).
  Copies available for hold on place: [M-096726] (1).
Prawo pracy w samorządzie terytorialnym / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : "Difin", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072555] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Joanna Jagoda ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : ŚWN. WSZiNS, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-039344] (1).
Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo samorządowe : zagadnienia egzaminacyjne : wybór / Izabela Lewandowska-Malec. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-109933] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 342] (1).
Zagadnienia ustroju lokalnego Francji / Krzysztof Chorąży. Publisher: Lublin : Verba, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087006] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom / Andrzej Baczyński. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 2000 roku.Publisher: Warszawa : Difin, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego / Zbigniew Ofiarski. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Gospodarka gruntami w gminie / Teresa Topczewska, Waldemar Siemiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej / Marta Grzybowska. Publisher: Kraków : Abrys, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-022261] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086840] (1).
Samorząd terytorialny na rzecz rodziny / [red. Agata Gałuszka, Wiesław Misztal, Paweł Stańczyk] ; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070469] (1).
Ład i rozwój / Barbara Orłowska. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070315] (1).

Powered by Koha