Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo a partycypacja publiczna / pod red. Pauliny Sobiesiak-Penszko. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-089656] (1).
Powiat obywatelski : partycypacja społeczna w powiecie / Piotr Rachwalski, Witold Betkiewicz, Małgorzata Izdebska ; [oprac. red. t. P. Rachwalski] ; Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Brytyjski Fundusz Know How, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-018701] (1).
Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych / Iga Pietraszko-Furmanek ; przedm. Kazimierz Z. Sowa ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, cop. 2012. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-107970] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.4] (1).
Budżet partycypacyjny : krótka instrukcja obsługi / Wojciech Kębłowski. Publisher: Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-092435] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (1).
Elementy partycypacji / [teksty Agata Urbanik et al.]. Publisher: [Warszawa] : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, [2013]. Availability: Copies available for loan: [M-088772] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088771] (1).
Prawo a partycypacja publiczna / pod red. Pauliny Sobiesiak-Penszko. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089654] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce : propozycje wypracowane przez Partnerstwo realizujące projekt "Decydujmy razem" / oprac. Ewa Bogacz-Wojtanowska ; współpr. Anna Olech i Małgorzata Koziarek ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091626] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108005] (1).
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Partnership and responsibility in the city life.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Prawo a partycypacja publiczna : bilans monitoringu 2013 / pod red. Małgorzaty Koziarek. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Biała Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce : dokument przyjęty w wyniku konsultacji propozycji wypracowanych przez Partnerstwo projektu "Decydujmy razem" / [merytoryczna koordynacja prac nad Białą Księgą Instytut Spraw Publicznych ; oprac. propozycji do konsultacji Ewa Bogacz-Wojtanowska, Anna Olech ; współpr. Małgorzata Koziarek]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107943] (1).
Budżet partycypacyjny : ewaluacja / Wojciech Kębłowski. Publisher: Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-094288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-110233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Błędne rondo marginalizacji? : jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-113553] (1).
Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorządowe wysłuchanie publiczne jako szczególna forma konsultacji społecznych / Roman Marchaj. Source: Europejskie modele samorządu terytorialnego : stan obecny i perspektywy Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Jak to robią poznaniacy? : formy komunikacji społecznej jednostek samorządu terytorialnego w Poznaniu i powiecie poznańskim / Jakub Bielawski. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Propozycje zaktywizowania mieszkańców jako przejaw szerszej jawności życia samorządowego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw / Kamil Sikora. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Budżet partycypacyjny a zasada jawności działania samorządu terytorialnego / Ewa Tamara Szuber-Bednarz. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym / pod redakcją Magdaleny Gurdek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji : studium administracyjnoprawne na tle porównawczym / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Budżet partycypacyjny jako sposób wspierania i upowszechniania idei samorządowej / Katarzyna Darowska. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania realizacji lokalnych zadań publicznych - analiza administracyjno-finansowa miast wojewódzkich / Dominik J. Kościuk, Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Normatywne podstawy budżetu partycypacyjnego / Dominik J. Kościuk, Justyna E. Kulikowska-Kulesza. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadania publicznego / Dorota Fleszer. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Local initiative as a form of implementation of a public task.

Powered by Koha