Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074926] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2004 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-077383] (2).
  Copies available for hold on place: [M-031327] (1).
Jednostki pomocnicze w gminach / red. Grzegorz Kuźma, Piotr Łanoszka, Paweł Stańczyk ; Stowarzyszenie Gmin Małopolski. Małopolskie Centrum Prawa Miejscowego. Publisher: Kraków : SGM. MCPM, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-073000] (1).
Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce : zagadnienia ustrojowoprawne / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-000635] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072871] (1).
Wójt, burmistrz, prezydent miasta / Andrzej Szewc, Tomasz Szewc. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008639] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2007 r., [stan orzecznictwa i literatury na 30 kwietnia 2007 r].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079321] (2).
  Copies available for hold on place: [M-065487] (1).
Ustawa o samorządzie województwa / Andrzej Szewc. Edition: Stan prawny na 17 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090784] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079866] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108338] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski ; aut. Joanna Dominowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Związki międzygminne : komentarz / Rafał Adamus [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 października 2013 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o samorządzie gminnym / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 27 września 2010 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100479] (1).
Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego : komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami / (red.) D. Szafrański ; [aut.] W. Białończyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1.12.2013 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094854] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. naukowa Bogdan Dolnicki ; aut. Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorstwo poszczególnych komentarzy: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbicka, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-108195] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina ; słowo wstępne Jerzy Stępień. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego : komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami / redaktor: D. Szafrański ; autorzy: W. Białończyk, A. Bielecki, Ł. Kasiak, J. Piecha, D. Szafrański. Edition: 2. wyd., stan prawny na dzień 1.6.2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego) / Michał Kulesza. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-
Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej w komisjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - wnioski i postulaty / Monika Augustyniak. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj. Edition: 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110981] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Charakter prawny rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody / Artur Modrzejewski. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha