Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze / [red. Teresa Gontarz]. Edition: Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Other title: Ustawa z dnia 20 lipca 1984 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze.Availability: Copies available for loan: [M-009390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068668] (1).
Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom / Andrzej Baczyński. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 2000 roku.Publisher: Warszawa : Difin, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079861] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2004 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-077383] (2).
  Copies available for hold on place: [M-031327] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046581] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046579] (3).
Jednostki pomocnicze w gminach / red. Grzegorz Kuźma, Piotr Łanoszka, Paweł Stańczyk ; Stowarzyszenie Gmin Małopolski. Małopolskie Centrum Prawa Miejscowego. Publisher: Kraków : SGM. MCPM, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-073000] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Wanda Sokolewicz. Edition: Stan prawny na 12 maja 2000 r.Publisher: Warszawa : Municipium : Twigger, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-031601] (1).
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego : problematyka prawna / Sławomir Dudzik. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 1997 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-000636] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031578] (1).
Samorząd terytorialny : teksty jednolite / wraz z wprow. Michała Kuleszy i indeksem rzeczowym. Edition: 2 rozsz. wyd., stan prawny czerwiec 1996 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-031547] (1).
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003135] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polskie ustawy samorządowe : ujęcie porównawcze i historyczne / Wiesław Kisiel. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2007 r., [stan orzecznictwa i literatury na 30 kwietnia 2007 r].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079321] (2).
  Copies available for hold on place: [M-065487] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055969] (8).
Strategia działania zarządu : opłaty adiacenckie, procedura budżetowa, komentarze, projekty uchwał / Gertruda Jabłońska. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-056882] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079866] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108338] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013. T. 1, Wybór ustaw / wyboru dokonał Departament Prawny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego / Wojciech Gonet. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski ; aut. Joanna Dominowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Finanse samorządowe - 580 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów / pod red. Cezarego Kosikowskiego i Joanny M. Salachny ; aut. Ewa Czołpińska [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Other title: Finanse samorządowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Związki międzygminne : komentarz / Rafał Adamus [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / Jakub Kosowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-106376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 5. wyd., stan prawny na 31 marca 2012 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-096316] (5).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 października 2013 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o samorządzie gminnym / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 27 września 2010 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100479] (1).

Powered by Koha