Your search returned 185 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze / [red. Teresa Gontarz]. Edition: Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Other title: Ustawa z dnia 20 lipca 1984 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze.Availability: Copies available for loan: [M-009390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068668] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej : zarys wykładu / Izabela Lewandowska-Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Other title: Ustrój samorządu terytorialnego Trzeciej Rzeczypospolitej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026234] (67).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Prawo samorządowe i administracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-086911] (1).
Prawo pracy w samorządzie terytorialnym / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : "Difin", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072555] (1).
Gospodarka gruntami w gminie / Teresa Topczewska, Waldemar Siemiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego / Dorota Dąbek. Publisher: Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047046] (7).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa / Krzysztof Byjoch, Jerzy Sulimierski, Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Z badań nad wdrażaniem ustawy miejskiej w wybranych miastach Małopolski / pod red. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek i Kazimierza Trafasa ; Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-013465] (1).
Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego / red. nauk. Wiesław Skrzydło ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej / kom. red. Henryk Dzwonkowski [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-002384] (1).
  Checked out (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074926] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2004 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-077383] (2).
  Copies available for hold on place: [M-031327] (1).
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel ; pod red. Wiesława Kisiela. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047947] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na 15 lipca 2003 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-074982] (4).
  Copies available for hold on place: [M-072959] (1).
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych : kwartalnik samorządu terytorialnego / Fundacja Rozwoju Samorządności Terytorialnej ; kolegium redakcyjne - przewodniczący Leon Kieres. Publisher: Wrocław : Fundacja Rozwoju Samorządności Terytorialnej, 1994-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-240] (11).
Finanse samorządowe 2005 : 395 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji / pod red. Cezarego Kosikowskiego ; [aut. Katarzyna Boratyńska et al.]. Publisher: Warszawa : ABC, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-002375] (2).
Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046581] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. rozdz. Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041415] (2).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046579] (3).
Casus / Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Publisher: Kraków : Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 1996-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-329] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-329] (19).
Jednostki pomocnicze w gminach / red. Grzegorz Kuźma, Piotr Łanoszka, Paweł Stańczyk ; Stowarzyszenie Gmin Małopolski. Małopolskie Centrum Prawa Miejscowego. Publisher: Kraków : SGM. MCPM, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-073000] (1).
Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce : zagadnienia ustrojowoprawne / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-000635] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072871] (1).
Wójt, burmistrz, prezydent miasta / Andrzej Szewc, Tomasz Szewc. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008639] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Regulaminy urzędu gminy, starostwa oraz komunalnych jednostek organizacyjnych : wzory z komentarzem i orzecznictwem / Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008641] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych / Anna Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: [Stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2006 r.].Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-025761] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł / Izabela Lewandowska-Malec. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-066489] (15).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (1).
  Checked out (1).
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Bogdana Dolnickiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.Publisher: Bydgoszcz [etc.] : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007136] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / Wiesław Kisiel. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-105007] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha