Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Prawo samorządowe i administracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-086911] (1).
Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego / red. nauk. Andrzej Borodo. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050739] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej / [Jerzy Buzek et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085779] (1).
Prawo finansowe samorządu terytorialnego : "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" / red. nauk. Jolanta Gliniecka [et al.]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2013. Other title: Local finance law : "The financial law towards challenges of the XXI century" | Finansovoe pravo municipal'nyh obrazovanij : "Problemy i zadači finansovogo prava v XXI veke.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy / redakcja naukowa Wiesława Maria Miemiec ; [recenzent Ewa Bogacka-Kisiel]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Sposoby realizacji zadań publicznych / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105196] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / red. nauk. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński "Dom Organizatora", 2013. Other title: Samorządy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku..Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Transport lotniczy jako jedno z zadań samorządu województwa z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych / Stanisław Bułajewski. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Samorząd gminny w świetle zasady pomocniczości / Katarzyna Kułak-Krzysiak. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Instrumenty prawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / Przemysław Niemczuk. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Specyfika zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych w sferze zadań użyteczności publicznej / Daniel Wacinkiewicz. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Społeczna skuteczność prawa administracyjnego a zadania własne samorządu terytorialnego / Lech J. Żukowski. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Przepisy gminne porządkowe jako szczególne akty prawa miejscowego / Anna Bohdan. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
O aktualności prawa miejscowego samorządu terytorialnego / Tomasz Bąkowski, Marcin Brzeski. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Rozstrzygnięcia nadzorcze jako instrument wojewody do oceny zgodności z prawem aktów wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego / Dawid Chaba. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Uchwały organów jednostek pomocniczych gminy jako źródło prawa w samorządzie terytorialnym w świetle orzeczeń sądów administracyjnych / Łukasz Karaś. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Normatywne podstawy budżetu partycypacyjnego / Dominik J. Kościuk, Justyna E. Kulikowska-Kulesza. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Porównanie sposobu kształtowania przepisów dotyczących stałych komisji sejmików województw na podstawie treści statutów poszczególnych województw / Justyna Kuśnierz. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Ewolucja źródeł prawa finansów samorządowych po 1989 r. / Mariusz W. Sienkiewicz. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Źródła prawa dochodów podatkowych gminy a zakres jej władztwa podatkowego / Katarzyna Święch-Kujawska. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Zakres źródeł prawa administracyjnego w określeniu statusu prawnego pracowników samorządowych / Elżbieta Ura. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018

Powered by Koha