Your search returned 66 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kongres Samorządów Terytorialnych RP : Konferencja Samorządów Państw Europy Środkowej i Wschodniej : [Kraków, 10-12.10.1997] / Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-011710] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070477] (1).
Samorząd lokalny a społeczności miejskie w Polsce i Jugosławii : [sprawozdanie z sympozjum polsko-jugosławiańskiego, Radziejowice 27-30 września 1983] / pod red. Włodzimierza Mirowskiego; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-068742] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Prawo samorządowe i administracyjne.Availability: Copies available for hold on place: [M-086911] (1).
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2, Finanse i budżety samorządów / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Other title: Finanse i budżety samorządów.Availability: Copies available for hold on place: [M-086912] (1).
Lokalna polityka społeczna / [red. Jolanta Szymańczak, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-034365] (1).
  Copies available for hold on place: [M-096726] (1).
Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny na rzecz rodziny / [red. Agata Gałuszka, Wiesław Misztal, Paweł Stańczyk] ; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070469] (1).
Bezpieczna gmina, powiat, województwo / [red. Henryk Bejda, Wojciech Stańczyk] ; Federacja Związków i Gmin Powiatów RP. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-010632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Samorząd terytorialny : zadania, gospodarka, rozwój / pod red. Anny Harańczyk ; [przekł. streszcz. na jęz. ang.: Wojciech Pokrzyk]. Publisher: Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ochrona środowiska : ekorozwój w gminie - racjonalna gospodarka energetyczna / [red. Beata Kietlińska, Renata Mąka]. Publisher: Kraków : Federacja Związków Gmin i Powiatów RP : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ochrona środowiska : szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku / [red. Maciej Korkuć, Bartosz Lipszyc]. Publisher: Kraków : Federacja Związków Gmin i Powiatów RP : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ochrona środowiska : działalność samorządów terytorialnych w aspekcje integracji z Unią Europejską / [red. Iwona Podczerwińska, Tomasz Połetek]; Federacja Związków Gmin i Powiatów RP [et al.]. Publisher: Kraków : Federacja Związków Gmin i Powiatów RP : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ochrona środowiska - inwestycje samorządów terytorialnych : czysta woda, czyste powietrze, czysta ziemia - nowe technologie / [red. Jolanta Korkuć, Bartosz Lipszyc] ; Federacja Związków Gmin i Powiatów RP, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności Prasy Lokalnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : materiały z międzynarodowej konferencji "Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", Lublin, 3-4 października 1994 roku / red. nauk. Andrzej Miszczuk. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-021229] (5).
Samorząd - rozwój - integracja / pod red. Marka Barańskiego. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - administracja / [oprac. red.: Halina Baszak-Jaroń, Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Other title: Materiały konferencyjne - administracja.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008184] (19).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (1).
Strategia rozwoju samorządów gminnych / pod red. Andrzeja J. Kozłowskiego. Publisher: Piła : BINGO Reklama-Promocja : na zlec. Wyższej Szkoły Biznesu, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075199] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026860] (1).
"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-028773] (1).
Państwo, samorząd i społeczności lokalne : Piotr Buczkowski in memoriam / pod red. Krzysztofa Bondyry, Marka S. Szczepańskiego, Pawła Śliwy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098007] (1).
Kultura fizyczna i sport w zadaniach własnych samorządów terytorialnych - doświadczenia z lat 1999-2003, finansowanie i formy realizacji zadań / [red. Grzegorz Ciura, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-000538] (1).
Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego / red. nauk. Andrzej Borodo. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050739] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym w obliczu integracji Polski z Unią Europejską : materiały z konferencji popularno-naukowej zorganizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie w dniu 4 października 2002 roku / pod red. Jerzego Bronisia i Stefana J. Pastuszki ; Stowarzyszenie Edukacja na Rzecz Integracji z Unią Europejską. Publisher: Kielce ; Sienno : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Kielcach, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-059599] (1).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Aktualne problemy samorządu i systemu wyborczego w PRL : XXV sesja prawa konstytucyjnego / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Publisher: Wrocław : Wydaw. UW, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-080930] (1).
Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej / [Jerzy Buzek et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085779] (1).
Prawo finansowe samorządu terytorialnego : "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" / red. nauk. Jolanta Gliniecka [et al.]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2013. Other title: Local finance law : "The financial law towards challenges of the XXI century" | Finansovoe pravo municipal'nyh obrazovanij : "Problemy i zadači finansovogo prava v XXI veke.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-110233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy / redakcja naukowa Wiesława Maria Miemiec ; [recenzent Ewa Bogacka-Kisiel]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha