Your search returned 61 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarka gruntami w gminie / Teresa Topczewska, Waldemar Siemiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Działalność gospodarcza organizacji publicznych / Antoni Kożuch, Zofia Kołoszko-Chomentowska. Publisher: Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-086394] (1).
Strategia rozwoju samorządów gminnych / pod red. Andrzeja J. Kozłowskiego. Publisher: Piła : BINGO Reklama-Promocja : na zlec. Wyższej Szkoły Biznesu, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075199] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026860] (1).
Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / Tomasz Dziurbejko. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003620] (6).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Menadżer i polityk : wójt, burmistrz, prezydent miasta / Andrzej K. Piasecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesja, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-041642] (23).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068413] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jednostki pomocnicze gminy : omówienie przepisów z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy / Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy "Promo", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-054739] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Other title: Poradnik dla samorządów terytorialnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-097086] (1).
Podręczny katalog publikacji samorządowych. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : [s.n.], 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-064485] (1).
Organizowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym / red. Zbigniew Olesiński ; [Fundacja BFKK]. Publisher: Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Rafał Budzisz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Sulowskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Other title: Politics at the territorial self-government level.Availability: Copies available for loan: [M-092459] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097591] (1).
V Konkurs miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2007 roku : nagrodzone prace magisterskie : edycja pokonkursowa 2008 / red. tomu Michał Kulesza. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Other title: Konkurs miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2007 roku, 5 | Samorząd Terytorialny : nagrodzone prace magisterskie : edycja pokonkursowa 2008.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Teresa Lubińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy : statuty, wzory uchwał, orzecznictwo / Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 1 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 2 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? : mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083827] (1).
Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem / red. nauk. Bogusław Plawgo. Publisher: Bałystok : Wyższa Szkoła Admnistracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-083860] (1).
Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych = (Development policy and public services management in local and regional government) / Florian Kuźnik. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Development policy and public services management in local and regional government.Availability: Copies available for hold on place: [M-084575] (1).
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Budżet partycypacyjny : krótka instrukcja obsługi / Wojciech Kębłowski. Publisher: Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-092435] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (1).
Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-091053] (1).
Władza samorządu lokalnego / Ewa J. Nowacka. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Anna Wierzbica. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Partnership and responsibility in the city life.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena Gurdek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha