Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Urzędnik państwowy : ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisy wykonawcze. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 października 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1985. Other title: Ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisy wykonawcze.Availability: Copies available for loan: [M-012126] (1).
Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem oraz przepisy związkowe / Beata Hebdzyńska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. "Casus-Print", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-007053] (2).
  Copies available for hold on place: [M-083499] (1).
Państwowa służba cywilna / [red. Katarzyna Zonn-Pasternak]. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-070216] (1).
Neutralność polityczna urzędników / Barbara Kudrycka ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-067415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086924] (1).
Zagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej : (sesja naukowa - UAM w Poznaniu, 11-22 XII 1977 r.) : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Piotrowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-008043] (1).
Stosunki służbowe w administracji / Wiktor Jaśkiewicz. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-008189] (1).
Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne : (z aktualnych zagadnień) / pod red. nauk. Bolesława Macieja Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-074136] (1).
Zatrudnienie w służbie cywilnej : monografia / Helena Szewczyk. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-021556] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Stanowiska kierownicze w administracji państwowej : zagadnienia prawne / Teresa Górzyńska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-080933] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074320] (1).
Zagadnienia urzędnicze / [Oswald Balzer et al.]. Publisher: Warszawa : [s.n.], 1929 (Warszawa : Selezjańska Szkoła Graficzna). Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000673] (1).
Stosunki pracy w administracji publicznej : (na tle prawa wspólnotowego) / Jan Piątkowski, Marek Krzysztof Kolasiński, Adam Kolasiński. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079014] (5).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Służba cywilna w Policji : zarys wykładu / pod red. Piotra Bogdalskiego, Aleksandra Babińskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna : wyzwania w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Jacek Czaputowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055754] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Osobowe prawo administracyjne / Wojciech Maciejko ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102823] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095673] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-095675] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo urzędnicze / Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 18 czerwca 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107115] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Stosunki pracy w służbie cywilnej / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107116] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Etyka służby publicznej / Michał Kulesza, Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Ustawa o służbie cywilnej : komentarz / Jacek Jagielski, Krzysztof Rączka. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim / Jolanta Itrich-Drabarek. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097588] (1).
Prawo urzędnicze / Elżbieta Ura. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-098179] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Stosunek służbowy / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-094199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
KSAP XX lat / red. nauk. Henryk Samsonowicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097152] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-094634] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo urzędnicze / red. nauk. Krzysztof Chochowski ; [aut. Anna Chochowska et al. ; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania / Grzegorz Dostatni. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
ABC służby cywilnej / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).

Powered by Koha