Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Jan Paweł Tarno. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-034540] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : ze skorowidzem / [red. Joanna Sadok]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2004 r.Publisher: [Sopot] : Lex ; Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-010444] (8).
  Copies available for hold on place: [M-075474] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze, teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 2. Stan prawny styczeń 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051383] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Janusza Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: 17. wyd., stan prawny 30.06.2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Other title: KPA : Kodeks postępowania administracyjnego [...].Availability: Copies available for loan: [M-019234] (6).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-012053] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054839] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Jan Paweł Tarno. Edition: Wyd. 2, Stan prawny na dzień 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004498] (2).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 września 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-108343] (3).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-046598] (7).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Jan Paweł Tarno. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 5 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102134] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 20 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057123] (1).
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Eugeniusz Bojanowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Lang ; pod red. Jacka Langa. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090794] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze, teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / [red. Aneta Flisek]. Edition: 4. wyd., stan prawny: grudzień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: KPA, EgzAdmU, PostAdmU | KPA - Kodeks postępowania administracyjnego, EgzAdmU - Postępowanie egzekucyjne w administracji, PostAdmU - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ustawy reformujące sądownictwo administracyjne : ustrój sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, przepisy wprowadzające / wprow. Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-067649] (1).
Prawo o ustroju sądów administracyjnych : komentarz / Małgorzata Masternak-Kubiak, Tadeusz Kuczyński. Edition: Stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090705] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 10, stan prawny na 7 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-054807] (3).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057328] (3).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 16 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078575] (2).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : orzecznictwo / red. Bogusław Dauter ; aut. Tomasz Burczyński [et al.]. Edition: Wyd. 2., stan prawny na 16 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056675] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami / [red. prowadzący Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 8, stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-056458] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa o NSA. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : ze skorowidzem / [red. Joanna Sadok]. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 2003 r.Publisher: [Warszawa] : Lex ; Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-062553] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 30 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089894] (2).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami / [red. prowadzący Roman Rudnik]. Edition: 14 wyd., stan prawny na 20 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-078679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : orzecznictwo / pod red. Bogusława Dautera ; aut. Tomasz Burczyński [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-081090] (1).
Prawo administracyjne : zbiór przepisów / [red. prowadzący Roman Rudnik]. Edition: 18. wyd., stan prawny na 10 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-107612] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-102780] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Janusza Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 24, stan prawny: wrzesień 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Other title: KPA : Kodeks postępowania administracyjnego [...].Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102069] (1).
Administrative justice in Poland : legislative acts / [Supreme Administrative Court ; transl. Albert Pol]. Edition: Stan prawny na: 31 sierpnia 2012.Publisher: Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha