Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne : raport programu reformy administracji publicznej / red.: Dariusz Ryszard Kijowski. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068623] (1).
Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza / [kom. red. Roman Hauser et al. ; red. książki Roman Hauser, Lesław Nawacki]. Publisher: Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master", 2005. Other title: Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza.Availability: Copies available for loan: [M-076641] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039324] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-046598] (7).
Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090794] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ustawy reformujące sądownictwo administracyjne : ustrój sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, przepisy wprowadzające / wprow. Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-067649] (1).
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096417] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 10, stan prawny na 7 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-054807] (3).
Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym / Stefan Babiarz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090667] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Michał Kania. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Magdalena Górniewicz, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057328] (3).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 16 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078575] (2).
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113163] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych / Marta Romańska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym / Dorota Dąbek. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / red. Roman Hauser, Marek Wierzbowski ; aut. Maksymilian Cherka [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 15.4.2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088160] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 30 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089894] (2).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / red. Roman Hauser, Marek Wierzbowski ; aut. Janusz Drachal [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1.1.2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-098761] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-102780] (1).
Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Paweł Daniel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Administrative justice in Poland : legislative acts / [Supreme Administrative Court ; transl. Albert Pol]. Edition: Stan prawny na: 31 sierpnia 2012.Publisher: Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego / Wojciech Sawczyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H.Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Cz. 2, Nadzór emerytalny, nadzór nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych / Daniel K. Nowicki. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / redaktorzy Roman Hauser, Marek Wierzbowski ; autorzy Janusz Drachal, Maria Jagielska, Jacek Jagielski, Aleksandra Wiktorowska, Maksymilian Cherka, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Grzegorz Rząsa, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Karolina Wojciechowska, Katarzyna Zalasińska. Edition: 3. wyd. zm. i uzup., [stan prawny na dzień 9.4.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Other title: PPSA.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska ; redakcja naukowa Tadeusz Woś. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. Edition: 6. wyd., stan prawny na 2 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek. Edition: 7. wyd. Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Paweł Daniel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha