Your search returned 107 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej : trendy, współzależności, perspektywy / Janina Witkowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039301] (1).
Integracja z Unią Europejską a polski rynek pracy : sympozjum naukowe pt. "Integracja z Unią Europejską a polska gospodarka", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 9 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / Eugeniusz Kwiatkowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073198] (1).
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. Publisher: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087377] (1).
Lists:
Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych / Tomasz Kuszewski. Publisher: Warszawa : SGH, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099157] (1).
Determinanty kształcenia kadr dla potrzeb regionu / Kazimiera Atamańczuk, Roman Przybyszewski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Labour market flexibility in the wake of EU accession / Marek Bednarski [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-071949] (1).
Rynek pracy osób niepełnosprawnych, sytuacje klęsk żywiołowych / Bożena Kołaczek, Janusz Kowalski. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089194] (1).
Rynek pracy w Polsce : recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze / Rafał Drozdowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / Stanisława Borkowska (red.) ; [aut.] Stanisława Borkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Danuta Graniewska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie : w świetle reprezentatywnych badań ankietowych z 2000 r. / Waldemar Michna. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for hold on place: [M-072705] (1).
Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji : analiza porównawcza: Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia / Elżbieta Kryńska, Halina Sobocka-Szczapa, Adam B. Czyżewski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072710] (1).
Uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie zatrudnienia i bezrobocia, implikacje integracji z UE dla zatrudnienia i bezrobocia w Polsce / Eugeniusz Kwiatkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072702] (1).
Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006837] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072712] (1).
Wpływ swobody przepływu usług na rynek pracy ; Wpływ swobody przepływu dóbr na rynek pracy w Polsce / Zofia Wysokińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006839] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072706] (1).
Wpływ swobody przepływu osób na polski rynek pracy : asymetria integracji? / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006835] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072709] (1).
Koszty praca a rynek pracy / Stanisława Borkowska (red.) ; Adam B. Czyżewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006831] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072707] (1).
Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-021790] (1).
Przestrzenne aspekty zatrudnienia / Tadeusz Szumlicz. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-070149] (1).
Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polski talk show : dialog społeczny a integracja europejska / Jerzy Hausner [et al.] ; przy współpr. Jarosław Górniak, Stanisław Mazur. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051899] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077992] (1).
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 : prognozy. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, [ca 2005]. Other title: Narodowy Plan Rozwoju : wstępny projekt 2007-2013 : prognozy.Availability: Copies available for hold on place: [M-028550] (1).
The Non-agricultural private sector and labor market transitions / Mieczysław W. Socha, Urszula Sztanderska. Publisher: Warsaw : Olympus - Centre for Education and Business Development, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-028575] (1).
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska, red. rozdz. Michał Boni et al. ; aut. opracowań podstawowych Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, cop. 2004. Other title: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004.Availability: Copies available for loan: [M-006882] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska ; oprac. Stanisława Golinowska, Michał Boni, Lucyna Nowak]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075081] (3).
  Copies available for hold on place: [M-029874] (1).
Capital-labour relations at the dawn of the twenty-first century / Alain Lipietz. On the selected problems of labour and wages in the transformation of Polish economy / Franciszek Skalniak. Publisher: Cracow : Academy of Economics ; Warsaw : Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-029943] (1).
Zatrudnienie i Wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności. Publisher: Warszawa : GUS, 1991-2019. Other title: Employment, Wages and Salaries in National Economy ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-248] (15).

Powered by Koha