Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej : trendy, współzależności, perspektywy / Janina Witkowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039301] (1).
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. Publisher: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087377] (1).
Efektywność kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe a rynek pracy / Urszula Jeruszka (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087088] (1).
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji : analiza porównawcza: Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia / Elżbieta Kryńska, Halina Sobocka-Szczapa, Adam B. Czyżewski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072710] (1).
Uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie zatrudnienia i bezrobocia, implikacje integracji z UE dla zatrudnienia i bezrobocia w Polsce / Eugeniusz Kwiatkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072702] (1).
Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006837] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072712] (1).
Wpływ swobody przepływu osób na polski rynek pracy : asymetria integracji? / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006835] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072709] (1).
Koszty praca a rynek pracy / Stanisława Borkowska (red.) ; Adam B. Czyżewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006831] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072707] (1).
Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-021790] (1).
Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Innovation through the European Social Fund / European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs. Unit C. 4. Edition: Ms. compl. in August 2003.Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022729] (1).
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095467] (1).
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska, red. rozdz. Michał Boni et al. ; aut. opracowań podstawowych Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, cop. 2004. Other title: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004.Availability: Copies available for loan: [M-006882] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / [aut. Ricardas Baubinas et al.] ; red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jarosława Poteralskiego ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
When Eastern labour markets enter Western Europe : CEECs labour market institutions upon Euro Zone Accession / Joanna Tyrowicz. Publisher: Warsaw : National Bank of Poland, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-063073] (1).
Asystentka na europejskim rynku pracy / Halina Füchsel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety na rynku pracy / Joanna Mazur-Łuczak ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej : rozczarowania czy spełnione nadzieje? : praca zbiorowa / pod red. Joanny Mazur-Łuczak, Mikołaja Jacka Łuczaka oraz Renaty Suchockiej ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011. Other title: Polska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-081456] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Zainwestuj w doświadczenie : zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorcy, korzyść dla pracownika / [red. Katarzyna Baczyńska-Koc]. Publisher: Białystok : Alterstudio, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-088651] (1).
Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej : (międzynarodowe badania porównawcze) / Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego / [aut.: Jerzy Drążkiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083826] (1).
Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-087386] (1).
Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy / Jarosław Oczki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-094341] (1).
Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej / pod red. Zbigniewa Hajna ; aut.: Anna Czaplińska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098632] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Maciej Duszczyk ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : ASPRA-JR, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-100750] (1).

Powered by Koha