Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwój obszarów wiejskich / [red. nauk. Krzysztof Gorlach ; aut. badań i opracowań podstawowych: Stanisława Golinowska et al. ; aut. tekstów pomocniczych: Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-089547] (1).
Program aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW) : materiały z seminarium zorganizowanego przez Zamojskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zamościu, Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w dniu 22 listopada 2001 roku w Zamościu / Andrzej Hałasiewicz. Publisher: Zamość : WSZiA, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Program aktywizacji obszarów wiejskich / [aut.: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Jednostka Koordynacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich]. Publisher: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Jednostka Koordynacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich ; Kraków : Agencja Wydawnicza "Po Godzinach", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-025763] (1).
  Copies available for hold on place: [M-025762] (1).
Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Andrzeja Rosnera ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Publisher: Warszawa : FAPA, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Szanse i bariery rozwoju agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : WSI-E, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097595] (1).
Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa : I Konferencja promocyjno-informacyjna, Kraków, 27 stycznia 1998 / [red. Monika Kusina-Pycińska] ; Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wydział Rozwoju Gospodarczego. Publisher: Kraków : Urząd Wojewódzki, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-016361] (1).
Ekonomiczne i społeczne efekty finansowego wspierania sektora żywnościowego i obszarów wiejskich / kom. red.: Stanisław Sosnowski, Adam Czudec, Józef Trojan. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042667] (1).
Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005 / aut. Łukasz Zwoliński ; red. nauk. Alina Sikorska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-042743] (1).
Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi a proces włączania się Polski do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : synteza / Alina Sikorska. Publisher: Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097580] (1).
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. Edition: [Stan prawny na 30 października 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053244] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo WSFiZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich / pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i Jacka M. Pijanowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112786] (1).
Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów : kompendium wiedzy : poradnik dla liderów wspólnot samorządowych / pod red. Macieja W. Wierzchowskiego ; [aut. Leszek Kałkowski et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099659] (1).
Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku / pod red. Jerzego Bańskiego. Publisher: Warszawa : PTG ; PAN IGiPZ, 2009. Other title: Analysis of diversity and of the development perspective for Polish rural areas until 2015.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Aktywność gospodarcza i inwestycje na terenach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych / Roman Kobyliński, Aneta Burghardt. Publisher: Koszalin : Ekspert-SITR, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Funkcje obszarów wiejskich / pod red. Ewy Pałki. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 : poradnik dla doradców rolnych współpracujących z lokalnymi grupami działania / [oprac. zespół Jadwiga Nowakowska et al.] ; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie. Publisher: Kraków : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Rozwój lokalny : bariery i stymulanty : wybrane zagadnienia : V Kongres Obywatelski / [red. Cezary Trutkowski]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093003] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wiejskie organizacje pozarządowe / pod red. nauk. Marii Halamskiej. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008. Other title: Rural non-governmental organisations.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 1 / pod red. Anny Harańczyk. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce / pod red. Bożeny Kłos i Doroty Stankiewicz. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polska Wschodnia : determinanty rozwoju / red. nauk. Bogusław Plawgo. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083861] (1).
Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury = (Rural labour in transition - new opportunities for new market) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Rural labour in transition - new opportunities for new market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship).Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów / red. nauk. Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-052977] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 332] (1).
Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich : stare problemy i nowe wyzwania = UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce / red. nauk. Jacek Puchała, Magdalena Kowalska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych / Marek Kowicki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich = (Conditions for Development of Active Tourism in Rural Areas) / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Conditions for Development of Active Tourism in Rural Areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).

Powered by Koha