Your search returned 261 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Analiza regionalnych różnic w rozwoju gospodarki narodowej w latach 1990-1991 / Adam B. Czyżewski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Regionalne różnice w rozwoju gospodarki Polski.Availability: Copies available for hold on place: [M-065933] (1).
Międzynarodowa współpraca regionów : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Witolda Toczyskiego, Witolda Sartoriusa i Jacka Zauchy ; Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce. Publisher: Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-022106] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071959] (1).
Funkcjonowanie handlu zagranicznego a wzrost intensywny / Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-012621] (1).
Spór o wzrost gospodarczy / Edward J. Mishan ; przeł. Zofia Wolińska. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986. Other title: Economic growth debate an assessment.Availability: Copies available for loan: [M-011363] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009069] (1).
Surveys of economic theory. Vol. 2, Growth and development : surveys V-VIII / prepared for The American Economic Association and The Royal Economic Society. Edition: [2nd] repr.Publisher: London [etc.] : Macmillan ; New York : St Martin's Press, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-069723] (1).
W drodze do ekorozwoju / Stefan Kozłowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087202] (1).
  Damaged (1).
Wirtschaftswachstum, Strukturwandel und dynamischer Wettbewerb : Ernst Helmstädter zum 65. Geburtstag / Bernhard Gahlen, Bernd Meyer, Jochen Schumann (Hrsg.) ; mit Beitr. von H. Albach [et al.]. Publisher: Berlin [etc.] : Springer-Verlag, cop. 1989. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004129] (1).
Czynniki produkcji przemysłowej i eksport makroregionu południowego w procesie transformacji gospodarki / Jerzy Siemianowicz. Publisher: Kraków [etc.] : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania ; Colonel, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-099652] (1).
Die Relevanz wachstumstheoretischer Modellansätze für die Entwicklungstheorie / vorgelegt von Pius N. Bassey. Publisher: [S.l. : s.n.], 1971. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003127] (1).
Prosperität in einer alternden Gesellschaft / mit Beitr. von Herwig Birg [et al.] ; und einem Vorw. von Gert Dahlmanns. Publisher: Bad Homburg : Frankfurter Institut-Stiftung Marktwirtschaft und Politik, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003821] (1).
Optionen auf eine lebenswerte Zukunft : Analysen und Beiträge zu Umwelt und Wachstum / herausgegeben von Heiner Geissler. Publisher: München ; Wien : Günter Olzog Verlag, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004759] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050758] (2).
Szkice z dynamiki gospodarczej / Witold Koziński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-011277] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011351] (1).
Deklaracja i Program Działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego : Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego Kopenhaga, 6-12 marca 1995 / [red. Barbara Olszewska] ; United Nations Development Programme. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Other title: Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social Development, 6-12 March 1995.Availability: Copies available for loan: [M-097386] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010901] (1).
Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach osiemdziesiątych / Krzysztof Opolski, Włodzimierz Włodarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024059] (16).
  Copies available for hold on place: [M-011290] (1).
Gospodarka światowa : prawidłowości rozwoju / Jerzy Kleer. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-011477] (1).
Eksplozja demograficzna / Edward Rosset. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-010910] (1).
Ekonomia polityczna zacofania gospodarczego / Tamás Szentes ; przeł. Janusz Beksiak i Zofia Wiankowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974. Other title: Political economy of underdevelopment.Availability: Copies available for loan: [M-017858] (3).
  Copies available for hold on place: [M-020407] (1).
Zagadnienia strategii rozwoju gospodarczego : wybór tekstów z Konferencji Genewskiej ONZ w 1963 r. w sprawie krajów słabo rozwiniętych / [wyboru dokonał i red. nauk. zapewnił oraz zaopatrzył koment. i przedm. Adam Szeworski ; tł. poszczególnych tekstów dokonali Bogusław Błaszczyszyn et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-011484] (1).
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : wybór z materiałów II Światowej Konferencji Handlu i Rozwoju (UNCTAD) odbytej w New Delhi w 1968 r. / [wyboru dokonał i przedm. opatrzył Zbigniew Kamecki ; tł. z jęz. ang. Jan Bielawski, Janusz Kaczurba i Teresa Radzimińska-Janczewska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-012556] (2).
Środowisko człowieka a rozwój społeczno-ekonomiczny / wybór oprac. Antoni Kukliński ; red. nauk. Jerzy Grzeszczak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-073133] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011008] (1).
Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy : przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski / Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099642] (1).
Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Beijing declaration and Platform for action with the Beijing+5 political declaration and Outcome document / United Nations, Department of Public Information. Publisher: New York : United Nations, Department of Public Information, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-009225] (1).
Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego / Zbigniew Czerwiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-009831] (1).
Economic growth theory international trade, and growing income inequality / Darwin Wassink. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [MA-007078] (1).
Teoria rozwoju krajów ekonomicznie mniej zaawansowanych / Józef Nowicki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-015298] (1).
Od Keynesa do syntezy naoklasycznej : analiza krytyczna / Irina Osadczaja ; [tł Janina Skrzypkowa]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. Other title: Ot Kiejnsa k nieokłassiczeskomu sintiezu.Availability: Copies available for hold on place: [M-069804] (1).
Wydajność a postęp techniczny / W. E. G. Salter ; dodatek napisał W. B. Reddaway ; [z jęz. ang. przeł. Jerzy Osiatyński]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Other title: Productivity and technical change.Availability: Copies available for hold on place: [M-015332] (1).

Powered by Koha