Your search returned 112 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Analiza regionalnych różnic w rozwoju gospodarki narodowej w latach 1990-1991 / Adam B. Czyżewski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Regionalne różnice w rozwoju gospodarki Polski.Availability: Copies available for hold on place: [M-065933] (1).
Funkcjonowanie handlu zagranicznego a wzrost intensywny / Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-012621] (1).
W drodze do ekorozwoju / Stefan Kozłowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087202] (1).
  Damaged (1).
Czynniki produkcji przemysłowej i eksport makroregionu południowego w procesie transformacji gospodarki / Jerzy Siemianowicz. Publisher: Kraków [etc.] : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania ; Colonel, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-099652] (1).
Prosperität in einer alternden Gesellschaft / mit Beitr. von Herwig Birg [et al.] ; und einem Vorw. von Gert Dahlmanns. Publisher: Bad Homburg : Frankfurter Institut-Stiftung Marktwirtschaft und Politik, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003821] (1).
Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie / pod red. Jolanty Mazur ; [autorzy] Jolanta Mazur, Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska, Marzanna Witek-Hajduk, Teresa Dudzik, Andrzej Sznajder, Elżbieta Duliniec, Ewa Baranowska, Jacek Miroński. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : wybór z materiałów II Światowej Konferencji Handlu i Rozwoju (UNCTAD) odbytej w New Delhi w 1968 r. / [wyboru dokonał i przedm. opatrzył Zbigniew Kamecki ; tł. z jęz. ang. Jan Bielawski, Janusz Kaczurba i Teresa Radzimińska-Janczewska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-012556] (2).
Nowe Życie Gospodarcze : w Polsce i na świecie. Publisher: Warszawa : "Życie Gospodarcze", 1995-2015. Other title: Nowe Życie.Availability: Copies available for hold on place: [CA-590] (13).
Weltprobleme / Peter J. Opitz. Edition: 3. Aufl.Publisher: München : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-022196] (1).
Weltprobleme / Peter J. Opitz (Hrsg.) ; mit einem Geleitwort von Kurt Waldheim ; Aut. Michael Bohnet [et al.]. Publisher: München : Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-022155] (1).
Wpływ procesów globalizacji na rozwój gospodarczy krajów średnio i słabo rozwiniętych / Ryszard Piasecki. Publisher: Warszawa : DSiPPZ MSZ, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086229] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Możliwości samofinansowania wzrostu gospodarczego / [red. nauk. Paweł Soroka]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-028777] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097712] (1).
Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy / [red. nauk. Paweł Soroka]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSZ-SZ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-028778] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000484] (1).
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 : prognozy. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, [ca 2005]. Other title: Narodowy Plan Rozwoju : wstępny projekt 2007-2013 : prognozy.Availability: Copies available for hold on place: [M-028550] (1).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Publisher: Lublin : WSEI, 2005-. Other title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie | Zeszyty Naukowe WSEI | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Pedagogika | Zeszyty Naukowe WSEI. Studia Społeczno-Humanistyczne | Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne.Availability: Copies available for hold on place: [CA-736] (4).
Fair trade : szansa dla wszystkich / Joseph E. Stiglitz, Andrew Charlton ; przekład Adam Szeworski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 (2006). Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092503] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-006341] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 33] (1).
Europejskie marzenie : jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream / Jeremy Rifkin ; przekł. Witold Falkowski, Andrzej Kostarczyk. Publisher: Warszawa : "Nadir", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092234] (3).
  Copies available for hold on place: [M-103440] (1).
Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu / Krzysztof Malaga, Paweł Kliber ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099646] (1).
Potęga wydajności / William W. Lewis ; [tł. Michał Rusiński]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Development, competitiveness and practice of economic policy / ed. by Eliza Frejtag-Mika. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-072440] (1).
The borderless world : power and strategy in the interlinked economy / Kenichi Ohmae. Publisher: New York : Harper Business, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-041787] (1).
Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja / Jan Jacek Sztaudynger ; [aut. punktów 5.6, 5.7 oraz 5.1, 5.2 i 5.8 Marcin Sztaudynger]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067916] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Europe - the strategic choices / editors Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043954] (1).
EU-8 The World Bank : quarterly economic reports : special topics /... Publisher: Warsaw : The World Bank : Protea-Taff. Other title: EU-8 : quarterly economic reports : special topics /... | World Bank EU-8 : quarterly economic report ....Availability: Copies available for loan: [M-026503] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026563] (1).
Polska z globalizacją w tle : instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego / Grzegorz W. Kołodko. Publisher: Toruń : "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / pod red. nauk. Stanisława Miklaszewskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053261] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Gospodarka samorządu terytorialnego / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049723] (1).

Powered by Koha