Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wie Feuer und Wasser : sind Ost und West friedensfähig ? / Erhard Eppler. Publisher: Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004997] (1).
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko / [materiały zebr. Kazimierz Lankosz ; bibliogr. zest. Marian Banach] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : AE, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012294] (1).
Spory i konflikty międzynarodowe : aspekty prawne i polityczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego ; [aut.: Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092065] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP / Franciszek Gągor, Krzysztof Paszkowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046157] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Program dla pokoju 1995 oraz Załącznik do Programu dla pokoju / Boutros Boutros-Ghali ; [przekł. Barbara Aleksandrowicz]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Other title: Agenda for peace 1995.Availability: Copies available for loan: [M-072482] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039716] (1).
Spory międzynarodowe : studium prawno-polityczne / Marian Iwanejko. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-013515] (1).
Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973 : studium prawno-polityczne / Remigiusz Bierzanek ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-013483] (1).
The interplay of East and West : points of conflict and co-operation / Barbara Ward. Publisher: New York : W. W. Norton, 1957. Availability: Copies available for hold on place: [M-012883] (1).
Współpraca cywilno-wojskowa w operacji pokojowej w Bośni / Władysław Wójtowicz ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089412] (1).
Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach 1953-1989 / Grzegorz Ciechanowski. Edition: Wyd. poprawione.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052517] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny / redakcja i opracowanie Jacek Pawłowski, Andrzej Ciupiński ; zespół autorski Jan Bańbor [i 15 innych] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053652] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych : rola mediów i organizacji obywatelskich : 29-30 września 2004 roku. Cz. 1 / red. Paweł Świderski ; [tł. Paweł Świderski]. Publisher: [Kraków] : Stowarzyszenie Willa Decjusza, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066500] (5).
  Copies available for hold on place: [M-099195] (1).
Rokowania dyplomatyczne : (prawno-międzynarodowe sposoby regulowania sporów) / Kazimierz Kocot. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-062685] (1).
Odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych : rola mediów i organizacji obywatelskich : 29-30 września 2004 roku. Cz. 2 / red. Paweł Świderski ; [tł. Paweł Świderski]. Publisher: [Kraków] : Stowarzyszenie Willa Decjusza, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066497] (3).
  Copies available for hold on place: [M-099196] (1).
Rebuilding peace in post-conflict communities : role of media and civil organizations, 29th-30th September, 2004 / ed. Paweł Świderski ; [transl. Margerita and Piotr Krasnowolscy et al.]. Publisher: Kraków : Villa Decius Association, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079908] (2).
  Copies available for hold on place: [M-066481] (1).
Lists:
Zarys dziejów Afryki i Azji, 1869-1996 : historia konfliktów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Bartnickiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Understanding conflict resolution : war, peace and the global system / Peter Wallensteen. Edition: 2nd ed.Publisher: London [etc.] : SAGE Publications, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-085028] (1).
The contemporary conflict resolution reader / Tom Woodhouse, Oliver Ramsbotham and Christopher Mitchell. Publisher: Cambridge ; Malden : Polity, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-108108] (1).
Świat w latach 1989-2004 : wydarzenia - konflikty - procesy / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-100655] (1).
Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów / Zbigniew Rudnicki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-104536] (1).
Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku / pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Sławomira Sadowskiego, Marcina Jastrzębskiego, Jana Waskana. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103688] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Zaangażowanie Polski na rzecz stabilizacji Iraku / Paweł Herczyński. Source: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Warszawa : PISM, 1993-2012
Udział Polski w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych / Beata Górka-Winter. Source: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Warszawa : PISM, 1993-2012
Zaangażowanie Polski w stabilizacje Iraku / Łukasz Kulesa. Source: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Warszawa : PISM, 1993-2012

Powered by Koha