Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rosja i jej sąsiedzi / kierownik naukowy programu Grzegorz Przebinda. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Meritum", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Ireneusz Topolski. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092502] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Niemieckie oceny strategii i taktyki polityki zagranicznej Rosji po 11 września 2001 r. / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Agnieszka Bryc. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092238] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Stulecie przyspieszeń : świat a Rosja / Michał Dobroczyński. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-031305] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098875] (1).
Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Bielenia i Witolda M. Góralskiego ; [aut. Józef Kukułka et al.] ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Scholar, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006626] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089021] (1).
Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji / Monika Nizioł. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092521] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Podstawowe modele w procesie formułowania założeń rosyjskiej polityki zagranicznej / Franciszek Gołembski. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-074637] (1).
Niemcy, Polska, Rosja : bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw / red. Michał Dobroczyński ; [teksty z jęz. niem. tł. Alina Prystrom, teksty z jęz. ros. tł. Agnieszka Dobroczyńska, Bogumił Rychłowski]. Publisher: Warszawa : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089066] (1).
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP / red. nauk. Erhard Cziomer, Marek Czajkowski. Publisher: Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-092040] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(4/9)] (1).
Rosja na rozdrożu : polityka zagraniczna Władimira Putina / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : "Sprawy Polityczne", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091350] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Russia's wrong direction : what the United States can and should do : report of an independent task force / [John Edwards and Jack Kemp, Stephen Sestanovich ; Council on Foreign Relations]. Publisher: New York : Council on Foreign Relations, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-072791] (4).
  Copies available for hold on place: [M-072795] (1).
Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Agnieszka Bryc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Other title: Rosja w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for loan: [M-092581] (2).
Polityka zagraniczna Rosji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Maciej Raś. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091882] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Security challenges in the post-Soviet space: European and Asian perspectives/ ed. by Adam Eberhardt & Akihiro Iwashita ; Polish Institute of International Affairs, Slavic Research Center, Hokkaido University. Publisher: Warsaw : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina : próba bilansu / Alicja Curanović, Szymon Kardaś, Radosław Alf ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092545] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rosyjska polityka zagraniczna / Gunnar C. Boehnert, Helena Malon ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089089] (1).
Lists:
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086448] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Nowa zimna wojna : jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi / Edward Lucas ; przeł. Jarosław Stawski ; [wstęp Norman Davies]. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060248] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Agnieszka Bryc. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Other title: Rosja w dwudziestym pierwszym wieku.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092369] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Stanisława Bielenia. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092096] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
What does Russia think? / ed. by Ivan Krastev, Mark Leonard and Andrew Wilson ; European Council on Foreign Relations. Publisher: London : European Council on Foreign Relations, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062512] (1).
  Copies available for hold on place: [M-062511] (1).
"Prozachodni zwrot" w polityce zagranicznej Rosji : przyczyny, konsekwencje, perspektywy = The pro-western turn in Russia's foreign policy : causes, consequences and prospects / Marek Mankiszak ; [tł. Izabela Zygmunt] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2002. Other title: Pro-western turn in Russia's foreign policy.Availability: Copies available for loan: [M-092959] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Alicja Curanović. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Raś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086300] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka "niebezpieczeństwa" Gruzji / Olga Pliszczyńska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086303] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów / Nicu Popescu, Andrew Wilson ; [tł. Wojciech Stanisławski]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego ; Londyn : Europejska Rada Spraw Zagranicznych, 2010. Other title: Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec ....Availability: Copies available for loan: [M-097676] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Euroatlantycka polityka bezpieczeństwa Rosji w latach 2000-2008 / Marcin Tarnawski. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Federacja Rosyjska, 1991-2001 / pod red. Janusza Adamowskiego, Andrzeja Skrzypka ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092295] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Lists:

Powered by Koha