Your search returned 151 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rosja - Chiny : dwa modele transformacji / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Ryszarda Paradowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-091884] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Rosja i jej sąsiedzi / kierownik naukowy programu Grzegorz Przebinda. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Meritum", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Drugi rok reform gospodarczych w Rosji : wnioski dla Polski i Europy Wschodniej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marka Dąbrowskiego i Piotra Kozarzewskiego ; aut.: Ljudmiła Anisimowa [et al.] ; Fundacja Friedricha Eberta, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce ; Fundacja Naukowa CASE, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-001814] (1).
The Gaidar programme : lessons for Poland and Eastern Europe / ed. Marek Dąbrowski ; auth.: Marek Dąbrowski [et al.] ; CASE - Center for Social and Economic Research, Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office. Publisher: Warsaw : Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-010825] (1).
Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Ireneusz Topolski. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092502] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Russia 2004 : report on transformation / aut.: collective work under the guidance of Konstantin Simonov ; [transl. from. Rus. Advent Translation]. Publisher: Warsaw : Foundation Institute for Eastern Studies, cop. 2005. Other title: Russia two thousand four.Availability: Copies available for loan: [M-007207] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039529] (1).
Privatization in the Russian Federation / by Alexander Radygin. Publisher: Warsaw : CASE, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-020852] (1).
Czynniki zewnętrzne transformacji gospodarki Rosji : handel zagraniczny, kapitał zagraniczny, transfer technologii / Wojciech Oniszczuk ; Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Niemieckie oceny strategii i taktyki polityki zagranicznej Rosji po 11 września 2001 r. / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Agnieszka Bryc. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092238] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji / Andrzej Stelmach. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006911] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Stulecie przyspieszeń : świat a Rosja / Michał Dobroczyński. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-031305] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098875] (1).
Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Bielenia i Witolda M. Góralskiego ; [aut. Józef Kukułka et al.] ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Scholar, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006626] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089021] (1).
Polityka Wschodnia / Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań Wschodnich ; [red. Michał Dobroczyński]. Publisher: Warszawa : UW, 1993-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-206] (9).
Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji / red. nauk. Marianna Lipiec-Zajchowska ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092232] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089492] (1).
Wspólnota Niepodległych Państw / Czesław Mojsiewicz. Publisher: Poznań : Terra, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092394] (3).
  Copies available for hold on place: [M-098902] (1).
Rosja Putina / Anna Politkovskaya ; [przekł. Tristan Korecki]. Publisher: Warszawa : Studio EMKA, cop. 2005. Other title: Putin's Russia.Availability: Copies available for loan: [M-092227] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Odległa Rosja = Remote Russia / Adam Bujak, Janusz Fogler, Tomasz Kizny ; przedm. Zbigniew Brzeziński ; [przekł. na ang. Jolanta Kozak ; przekł. przedm. z ang. Andrzej Pawelec]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [MW-000292] (1).
Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji / Monika Nizioł. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092521] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Podstawowe modele w procesie formułowania założeń rosyjskiej polityki zagranicznej / Franciszek Gołembski. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-074637] (1).
Rozpad ZSRR a bezpieczeństwo Europy Środkowej / Antoni Z. Kamiński, Lech Kościuk. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Other title: Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a bezpieczeństwo Europy Środkowej.Availability: Copies available for loan: [M-016575] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089227] (1).
Niemcy, Polska, Rosja : bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw / red. Michał Dobroczyński ; [teksty z jęz. niem. tł. Alina Prystrom, teksty z jęz. ros. tł. Agnieszka Dobroczyńska, Bogumił Rychłowski]. Publisher: Warszawa : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089066] (1).
Rosja 1996 - przełom czy kontynuacja? / Andrzej Ananicz, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Bartłomiej Sienkiewicz ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-051872] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073785] (1).
Transformation models - East Germany, Poland, Russia / Jerzy Kleer ; Faculty of Economic Sciences University of Warsaw. Publisher: Warsaw : Olympus. Centre for Education and Business Development, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-028577] (1).
Cień Kremla : Rosja Putina / Peter Baker, Susan Glasser ; przekł. Władysław Jeżewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Magnum, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP / red. nauk. Erhard Cziomer, Marek Czajkowski. Publisher: Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Przestępcy z Łubianki / Aleksander Litwinienko ; tł. Anna Kühn ; posł. Krystyna Kurczab-Redlich. Publisher: Warszawa : "Volumen" : Stowarzyszenie Komitet Polska-Czeczenia, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068363] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098874] (1).
Car Miłosz i Caryca Swietłana : świt Nowej Rosji / Miłosz Piotr Wnuk. Publisher: [S.l.] : Instytut Literacki Unii Narodów Słowiańskich, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-083607] (2).
  Copies available for hold on place: [M-037572] (1).
Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092040] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Rosja na rozdrożu : polityka zagraniczna Władimira Putina / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : "Sprawy Polityczne", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091350] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha