Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach / [koncepcja i oprac. merytoryczno-red. Marian Brzóska i Iwona Nurzyńska ; publ. przygot. przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie na podst. autorskich tekstów Mariana Brzóski et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-065807] (1).
Agro Serwis : biznes rolny : rynek, oferty : [ilustrowany dwutygodnik ogólnopolski dla biznesu rolnego i ludzi przedsiębiorczych]. Publisher: Warszawa : "Bizness-Press", 1992-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-601] (12).
Przystąpienie czy integracja? : Polska droga do Unii Europejskiej / [Jerzy Hausner et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-083534] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074772] (1).
Polski agrobiznes po wejściu do Unii Europejskiej - pierwsze efekty i perspektywy / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : WSI-E, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097587] (1).
Szanse i bariery rozwoju agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : WSI-E, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097595] (1).
Rolnictwo a wyżywienie w Polsce : pobudzanie, efekty, koszty produkcji : praca zbiorowa / pod red. E. Gorzelaka ; [zespół aut.: Sławomir Gburczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-032624] (1).
Ekonomiczne i społeczne efekty finansowego wspierania sektora żywnościowego i obszarów wiejskich / kom. red.: Stanisław Sosnowski, Adam Czudec, Józef Trojan. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042667] (1).
Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Floriańczyka ; aut.: Andrzej Czyżewski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Other title: Program wieloletni 2005-2009.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097596] (1).
System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa / aut.: Jacek Kulawik, Justyna Ziółkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097594] (1).
Organizacja rynków rolnych w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym : materiały z seminarium dla posłów III kadencji (16 kwietnia 1998 r.) / [red. Elżbieta Berkowska, Dorota Stankiewicz]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-000518] (1).
Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce : praca zbiorowa / pod red. M. Pietrewicza ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-001373] (1).
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061685] (6).
  Copies available for hold on place: [M-101665] (1).
Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie / pod red. nauk. Dionizego Niezgody. Publisher: Lublin : Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship).Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów / red. nauk. Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-052977] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 332] (1).
Rolnictwo / [red.: Magdalena Burnat ; aut.: Magdalena Burnat et al.]. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-097376] (1).
  Copies available for hold on place: [M-093517] (1).
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Other title: IX Kongres Ekonomistów Polskich | Kongres Ekonomistów Polskich, 9.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).

Powered by Koha