Your search returned 60 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasia wobec wyzwań przyszłości / pod red. Henryka Podedwornego, Henryka Wnorowskiego. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007220] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską : politologiczna i ekonomiczna analiza wybranych aspektów problemu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Macieja Walkowskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : UAM, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007231] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089549] (1).
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna Mączka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007224] (9).
  Copies available for hold on place: [M-097582] (1).
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach / [koncepcja i oprac. merytoryczno-red. Marian Brzóska i Iwona Nurzyńska ; publ. przygot. przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie na podst. autorskich tekstów Mariana Brzóski et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-065807] (1).
Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski / Waldemar Guba, Władysław Piskorz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-097270] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097709] (1).
Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie : w świetle reprezentatywnych badań ankietowych z 2000 r. / Waldemar Michna. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for hold on place: [M-072705] (1).
Ekonomiczna integracja polskiego rolnictwa z WE / Wiesław Gawron, Mieczysław Gruda, Danuta Zawadzka ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065903] (1).
Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej / Paweł Czechowski [et al.]. Edition: Wyd. 2. zm. (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-083943] (3).
Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej / Paweł Czechowski [et al.]. Edition: Wyd. 3 zm., stan prawny na dzień 1 września 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.42] (1).
Agro Serwis : biznes rolny : rynek, oferty : [ilustrowany dwutygodnik ogólnopolski dla biznesu rolnego i ludzi przedsiębiorczych]. Publisher: Warszawa : "Bizness-Press", 1992-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-601] (12).
Przystąpienie czy integracja? : Polska droga do Unii Europejskiej / [Jerzy Hausner et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-083534] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074772] (1).
Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi : problemy gospodarki żywnościowej / Janusz Rowiński. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089416] (1).
Polski agrobiznes po wejściu do Unii Europejskiej - pierwsze efekty i perspektywy / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : WSI-E, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097587] (1).
Szanse i bariery rozwoju agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : WSI-E, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097595] (1).
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej / pod red. Andrzeja Stasiak i Włodzimierza Zglińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-070982] (1).
Usługi produkcyjne dla rolnictwa na przykładzie województwa opolskiego / Jerzy Dietl, Bogdan Gregor. Publisher: Opole : Instytut Śląski, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-029463] (1).
Podatki w Unii Europejskiej i w polskim rolnictwie / Joanna Czapla, Jerzy Dąbrowski, Zofia Krzyżanowska. Publisher: Warszawa : FPPR, 2000. Other title: Polskie rolnictwo a standardy UE.Availability: Copies available for hold on place: [M-029886] (1).
Wieś i Państwo : miesięcznik poświęcony sprawom wsi. Publisher: Lwów : Spółdzielnia Wydaw."Wieś", 1938-1939, 1946-1947, 1990-1996, [1999] (Lwów: z Drukarni L. Wiśniewskiego). Availability: Copies available for hold on place: [CA-866] (2).
Rolnictwo a wyżywienie w Polsce : pobudzanie, efekty, koszty produkcji : praca zbiorowa / pod red. E. Gorzelaka ; [zespół aut.: Sławomir Gburczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-032624] (1).
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021544] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa w Polsce / Franciszek Kolbusz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-040392] (1).
Służba rolna w Polsce : jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Bogdan Wawrzyniak. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-040536] (1).
Rolnictwo w ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Ekonomiki i Planowania, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1976-. Other title: Rolnictwo w ... | Agriculture in ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-266] (6).
Agencja Nieruchomości Rolnych / Michał Możdżeń-Marcinkowski. Edition: Stan prawny na 31 kwietnia 2003 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-056932] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r. / aut. Agnieszka Bielska (red.) [et al]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078098] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Ekonomiczne i społeczne efekty finansowego wspierania sektora żywnościowego i obszarów wiejskich / kom. red.: Stanisław Sosnowski, Adam Czudec, Józef Trojan. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042667] (1).
Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Floriańczyka ; aut.: Andrzej Czyżewski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Other title: Program wieloletni 2005-2009.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097596] (1).
System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa / aut.: Jacek Kulawik, Justyna Ziółkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097594] (1).
ARiMR - trzy lata po akcesji : [praca zbiorowa / pod kier. Leszka Droździela] ; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2007. Other title: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - trzy lata po akcesji.Availability: Copies available for loan: [M-007236] (4).
  Copies available for hold on place: [M-097600] (1).
Grupy producentów rolnych : skorzystaj z doświadczeń innych : poradnik promocyjno-informacyjny / autorzy części 1 Witold Boguta, Mirosława Miłosławska-Kozak ; autorzy części 2 Aneta Czarnecka, Teresa Gąsiorowska, Grzegorz Milewski ; recenzenci: Bolesław Iwan, Tadeusz Solarski. Publisher: Warszawa : Biznes Press, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-038725] (1).

Powered by Koha