Your search returned 718 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Edukacja, rodzina, kultura : studia z pedagogiki społecznej / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085635] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087355] (1).
  Damaged (1).
Kodeks cywilny ; Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy : ujednolicone teksty kodeksów / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 4, z uwzględnieniem zmian opublikowanych 1 stycznia i 9 grudnia 2000 r.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030534] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Edition: Wyd. 10 popr. i uzup., stan prawny na dzień 10 marca 1987 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-068666] (1).
Soziale Sicherung : Konstruktionen für die Zukunft / Willi Albers. Publisher: Bonn : Bonn Aktuell, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002883] (1).
Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-050425] (2).
Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: Studia diagnostica et therapica ad crescentiae disharmoniam pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-012886] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013232] (1).
  Checked out (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : tekst ujednolicony / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 16 grudnia 1999.Publisher: Bielsko-Biała : Studio "Sto", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-038866] (2).
  Copies available for hold on place: [M-034551] (1).
Familienrecht : Darstellung des Deutschen Familienrechts mit Rechtsvergleichenden Hinweisen. Bd. 1 / von Hans Dölle. Publisher: Karlsruhe : Verlag C. F. Müller, 1964. Availability: Copies available for loan: [MA-001019] (2).
  Copies available for hold on place: [MA-000482] (1).
My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego / Krystyna Karwicka, Andrzej Ochremiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007458] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087434] (1).
Rodzina między sacrum a profanum / Franciszek Adamski. Publisher: Poznań : Pallottinum, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-007351] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088982] (1).
Małżeństwo i rodzina : analizy socjologiczne / Franciszek Adamski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-088983] (1).
Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich : (raport z badań) / Grażyna Firlit-Fesnak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089045] (1).
Lists:
Chrześcijańskie spojrzenie na płciowość : wybrane zagadnienia / Jacek Pulikowski, Andrzej Urbaniak. Publisher: Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994. Other title: Spojrzenie na płciowość.Availability: Copies available for hold on place: [M-021809] (1).
Rodziny robotnicze w Polsce : różnice i podobieństwa / Zbigniew Tyszka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-013067] (1).
Jak być szczęśliwym w małżeństwie : praca zbiorowa / [ red. Ingrid Kraińska-Rogala ; aut. Czesław Drążek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM Księża Jezuici , 1997. Availability: Copies available for loan: [M-012965] (1).
Family in change / edited by Jan Trost. Publisher: Västeräs : International Library, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-012954] (1).
Fractured family / Leontine R. Young. Publisher: New York : McGraw-Hill Book Company, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-012858] (1).
Family and marriage / Gunnar Boalt. Publisher: New York : David McKay Company, INC., 1965. Availability: Copies available for loan: [M-013072] (1).
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049323] (3).
Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła : dylematy czasu przemian / pod red. Andrzeja W. Janke ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-087149] (1).
Stygmat instytucji : społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka / Monika Sajkowska ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070581] (1).
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004656] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Udział Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w ksztaltowaniu rodziny socjalistycznej / Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-012903] (1).
Metodologiczne problemy badań nad rodziną : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Tyszki. Publisher: Poznań : UAM, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-088989] (1).
Zranione ojcostwo : na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Kuria Diecezjalna, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012932] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089001] (1).
Lists:
Rodzina w Polsce / Barbara Łobodzińska. Publisher: Warszawa : Interpress, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-012992] (1).
Żyć w rodzinie i przetrwać / R.Skynner i J. Cleese ; [przekł. Anna Dodziuk]. Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-005191] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067559] (1).
Lists:
Rodzina polska lat siedemdziesiątych / pod red. Marii Jarosz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-022001] (1).

Powered by Koha