Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Edukacja, rodzina, kultura : studia z pedagogiki społecznej / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085635] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087355] (1).
  Damaged (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich : (raport z badań) / Grażyna Firlit-Fesnak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089045] (1).
Lists:
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004656] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Udział Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w kształtowaniu rodziny socjalistycznej / Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-012903] (1).
Metodologiczne problemy badań nad rodziną : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Tyszki. Publisher: Poznań : UAM, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-088989] (1).
Zranione ojcostwo : na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Kuria Diecezjalna, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012932] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089001] (1).
Lists:
Rodzina w Polsce / Barbara Łobodzińska. Publisher: Warszawa : Interpress, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-012992] (1).
Współczesna rodzina w Polsce / Anna Dodziuk-Lityńska, Danuta Markowska. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-032831] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021389] (1).
Rodzina nowego miasta : kierunki przemian w strukturze społeczno-moralnej rodziny nowohuckiej / Franciszek Adamski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-013089] (1).
Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej / Natalia Han-Ilgiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-070293] (1).
Rodzina przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : materiały z konferencji organizowanej w ramach CPBP 08. 17. III. 1 / pod red. Andrzeja Tchorzewskiego. Publisher: Bydgoszcz : WSP, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-013095] (1).
Więź pokoleń w rodzinie / Leon Dyczewski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-089062] (1).
Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji : studium socjologiczne oparte na badaniach w uprzemysławianym rejonie konińskim / Zbigniew Tyszka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-012902] (1).
Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-088995] (1).
Sociologia della famiglia / [a cura di] Günther Lüschen, Eugen Lupri e collaborat. ; ed. it. a cura di Silvano Burgalassi. Publisher: Opladen : Edizioni Paoline, 1974. Other title: Soziologie der Familie.Availability: Copies available for loan: [M-013249] (1).
The family : an introduction / C. C. Harris. Edition: 2nd impr.Publisher: London : George Allen and Unwin, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-070286] (1).
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Lists:
Opieka i kontrola : instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046458] (5).
  Checked out (1).
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049313] (2).
Zwierzenia rodzinne / [red. Regina Jackowska]. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-012920] (1).
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-082403] (11).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny / pod red. Bogdana de Barbaro ; oprac. Przemysław Budzyna-Dawidowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-097180] (7).
Wzory małżeństwa i rodziny : od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności / Lucjan Kocik ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2002. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-060179] (47).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie / Krystyna Slany. Publisher: Kraków : Nomos, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007366] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną / Zbigniew Tyszka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Poznań : [s.n.], 1991 (Poznań : Zakłady Graficzne). Availability: Copies available for hold on place: [M-089014] (1).

Powered by Koha