Your search returned 77 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich : (raport z badań) / Grażyna Firlit-Fesnak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089045] (1).
Lists:
Udział Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w kształtowaniu rodziny socjalistycznej / Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-012903] (1).
Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji : studium socjologiczne oparte na badaniach w uprzemysławianym rejonie konińskim / Zbigniew Tyszka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-012902] (1).
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Lists:
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049313] (2).
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Więź między pokoleniami w rodzinie / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108784] (1).
Lists:
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Raport o sytuacji polskich rodzin / Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-085575] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088994] (1).
Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. Publisher: Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108807] (1).
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005297] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108788] (1).
Lists:
Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Jednostka - rodzina - pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie / Witold Wrzesień. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005859] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108768] (1).
Lists:
Między sekularyzacją i ewangelizacją : wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich / Janusz Mariański. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-101493] (1).
Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożenna Balcerzak-Paradowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056205] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108753] (1).
Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-024807] (1).
Rodzina a struktura społeczna : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Tyszki ; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Bydgoszcz : Pomorze, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-041120] (1).
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : [wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji] / Tadeusz Sakowicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108792] (1).
Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-074372] (6).
Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004) / Bożena Matyjas. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2005. Other title: Aiding a family : (excerpts from selected texts in social and care pedagogy during 1990-2004).Availability: Copies available for hold on place: [M-108743] (1).
Młode pokolenie Ameryki : kultura i społeczeństwo w sytuacji kryzysu / Władysław Adamski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-024796] (1).
Rodzina wiosną dla Europy i świata : wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin, 11-13 maja, Warszawa 2007 / [zespół red.: Teresa Mazan, Katarzyna Mazela, Małgorzata Walaszczyk]. Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108803] (1).
Oblicze współczesnej rodziny polskiej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej ; Katedra Pedagogiki Rodziny Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum". Publisher: Kraków : WSFP Ignatianum : Wydaw. WAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049998] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych : (synteza rezultatów ogólnopolskich badań) : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Tyszki. Publisher: Poznań : [s.n.], 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-050379] (1).
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053822] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108769] (1).
Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).

Powered by Koha