Your search returned 53 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-050425] (2).
Rodzina między sacrum a profanum / Franciszek Adamski. Publisher: Poznań : Pallottinum, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-007351] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088982] (1).
Chrześcijańskie spojrzenie na płciowość : wybrane zagadnienia / Jacek Pulikowski, Andrzej Urbaniak. Publisher: Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994. Other title: Spojrzenie na płciowość.Availability: Copies available for hold on place: [M-021809] (1).
Lists:
Jak być szczęśliwym w małżeństwie : praca zbiorowa / [ red. Ingrid Kraińska-Rogala ; aut. Czesław Drążek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM Księża Jezuici , 1997. Availability: Copies available for loan: [M-012965] (1).
Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej / Piotr Poręba. Publisher: Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diecezjalne, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-071957] (1).
Przygotowanie do małżeństwa / Wanda Półtawska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-005440] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022458] (1).
Wspólnota życia i miłości : zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie / Kazimierz Majdański. Edition: Wyd. 3 poszerz.Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049689] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108750] (1).
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii : praca zbiorowa / pod red. Adama L. Szafrańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-017065] (1).
Z badań nad rodziną / pod red. Teresy Kukołowicz. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-017067] (1).
W trosce o rodzinę : [III sympozjum naukowe, Piekary 1994] / red. nauk. Wojciech Świątkiewicz. Publisher: Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-089015] (1).
Historia porównawcza religii : biblijne źródła katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie / Marian Filipiak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-038708] (9).
  Copies available for hold on place: [M-088815] (1).
Przekaz wiary w rodzinie : V Światowe Spotkanie Rodzin, Walencja 2006 / Władysław Szewczyk. Publisher: Tarnów : Biblos, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-032233] (1).
Między sekularyzacją i ewangelizacją : wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich / Janusz Mariański. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-101493] (1).
Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie 1978-1982. [Cz. 1] / wybór Adam Wieczorek, Tadeusz Żeleźnik ; przekł. "L'Osservatore romano" (wyd. polskie), Tadeusz Żeleźnik ; oprac. Jarmila Sobiepan. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-032480] (1).
Rodzina. Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne - Polwen, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101232] (1).
W trosce o rodzinę : w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna / [red. Maria Ryś, Maria Jankowska ; współpr. red. Teresa Cwalina]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003937] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Rodzina wobec nadchodzącej epoki / Walenty Majdański. Publisher: [Bydgoszcz] : Wydawnictwo Księży Pallotynów, 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-073523] (1).
Rodzina w wielkich religiach świata / pod red. Zdzisława Józefa Kijasa ; Papieska Akademia Teologiczna. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, cop. 1999. Other title: Family in the great religions of the world.Availability: Copies available for hold on place: [M-088997] (1).
Lists:
Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny : pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003) / pod red.: Barbary Kiereś, Mariana Nowaka, Danuty Opozdy. Publisher: Lublin : Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-040620] (1).
Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym. Publisher: [S.l.] : Komisja Duszpasterstwa Rodzin, [1983-1992] (Pelplin : Zakład Małej Poligrafii). Availability: Copies available for hold on place: [M-042751] (1).
Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-063146] (1).
Nauki o rodzinie : tradycje i perspektywy edukacyjne / pod red. Grażyny Koszałka i Małgorzaty Stopikowskiej. Publisher: Gdańsk: Ateneum - Szkoła Wyższa, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Słownik małżeństwa i rodziny / red. Edward Ozorowski ; Instytut Studiów nad Rodziną ATK. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej ; Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Rodzina wiosną dla Europy i świata : wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin, 11-13 maja, Warszawa 2007 / [zespół red.: Teresa Mazan, Katarzyna Mazela, Małgorzata Walaszczyk]. Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108803] (1).
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny / red. nauk. Jan Śledzianowski, Tadeusz Sakowicz. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-053962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108806] (1).
Lists:
Kultura pokoju w rodzinie i przez rodzinę / pod red. Jana Śledzianowskiego. Publisher: Kielce : Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Wydziału WSP, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-020991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088913] (1).
Lists:
Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red.: Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056590] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108780] (1).
Lists:

Powered by Koha