Your search returned 109 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: Studia diagnostica et therapica ad crescentiae disharmoniam pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-012891] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013232] (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049323] (3).
Zranione ojcostwo : na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Kuria Diecezjalna, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012932] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089001] (1).
Lists:
Żyć w rodzinie i przetrwać / R.Skynner i J. Cleese ; [przekł. Anna Dodziuk]. Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-005191] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067559] (1).
Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-050432] (2).
Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej / Natalia Han-Ilgiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-070293] (1).
Rodzina w świetle psychologii / Józef Rembowski. Edition: Wyd. 2, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-074360] (1).
  Checked out (1).
Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-088995] (1).
O miłości i rodzinie / Wanda Rachalska. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-070421] (1).
Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-038553] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046458] (5).
  Checked out (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie : analiza psychologiczna / Teresa Rostowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108799] (1).
Konflikty rodzice-dzieci : dramat czy szansa? / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108756] (1).
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny / pod red. Bogdana de Barbaro ; oprac. Przemysław Budzyna-Dawidowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-097180] (7).
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Więzi uczuciowe w rodzinie : studium psychologiczne / Józef Rembowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-083899] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088742] (1).
Czynniki biopsychiczne a przestepczość nieletnich / Anna Firkowska-Mankiewicz ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-007929] (1).
Mówię to, bo cię kocham : jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi / Deborah Tannen ; przekład Piotr Budkiewicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (14).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
  Checked out (1).
Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci / Agnieszka Gałkowska. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005193] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089051] (1).
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047912] (1).
Z badań nad rodziną / pod red. Teresy Kukołowicz. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-017067] (1).
Małżeństwo i Rodzina : niezależny kwartalnik naukowy. Publisher: Warszawa : Zofia Dąbrowska, 2002-2005. Other title: Mariage and Family.Availability: Copies available for hold on place: [CA-957] (4).
Roczniki Socjologii Rodziny : (studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne) / [Instytut Socjologii UAM ; red. nauk. Zbigniew Tyszka]. Publisher: Poznań : Zakłady Graficzne w Poznaniu, 1990-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1338] (20).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026035] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / pod red. Barbary Józefik i Bogdana de Barbaro. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003878] (4).
  Copies available for hold on place: [M-117016] (1).
Lists:
Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005385] (3).
Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-035102] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha