Your search returned 190 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich : (raport z badań) / Grażyna Firlit-Fesnak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089045] (1).
Lists:
Stygmat instytucji : społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka / Monika Sajkowska ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070581] (1).
Udział Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w kształtowaniu rodziny socjalistycznej / Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-012903] (1).
Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji : studium socjologiczne oparte na badaniach w uprzemysławianym rejonie konińskim / Zbigniew Tyszka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-012902] (1).
Kobieta, praca, dom : problemy pracy zawodowej kobiet i rodziny współczesnej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zarząd Główny Ligi Kobiet w dniach 25-27 marca 1965 r. / [oprac. Antonina Kłoskowska, Jerzy Piotrowski ; red. Krystyna Wrochno] ; Zarząd Główny Ligi Kobiet. Publisher: Warszawa : Wydaw. Związkowe CRZZ, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-021761] (1).
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Lists:
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047713] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Edukacja społeczna : partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej / Maria Mendel. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087357] (1).
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049313] (2).
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: No copies available
  Checked out (1).
W kręgu prawa rodzinnego / Andrzej A. Dobrzyński. Publisher: Warszawa : Iskry, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-013311] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021145] (1).
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Wybrane problemy socjalistycznej rodziny : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Piotrowskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-070859] (1).
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / Maria Łopatkowa. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-050441] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087054] (1).
Czynniki biopsychiczne a przestepczość nieletnich / Anna Firkowska-Mankiewicz ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-007929] (1).
Więź między pokoleniami w rodzinie / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108784] (1).
Lists:
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Samorząd terytorialny na rzecz rodziny / [red. Agata Gałuszka, Wiesław Misztal, Paweł Stańczyk] ; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-070469] (1).
Raport o sytuacji polskich rodzin / Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-085575] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088994] (1).
Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. Publisher: Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108807] (1).
Praca zawodowa kobiety a rodzina / Jerzy Piotrowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-020026] (1).
Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci / pod red. Marii John-Borys. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-069898] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108775] (1).
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005297] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108788] (1).
Lists:
Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem" / [oprac. red. Dorota Krzysztoń] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro RPO ; Łódź : Agencja Master, 2004. Other title: Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem.Availability: Copies available for loan: [M-082425] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha