Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-038553] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Opieka i kontrola : instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / Maria Łopatkowa. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-050441] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087054] (1).
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (14).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
  Checked out (1).
Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej / pod red. Józefa Górniewicza i Hanny Kędzierskiej. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Within our reach : breaking the cycle of disadvantage / Lisbeth B. Schorr ; with Daniel Schorr ; [forew. by William Julius Wilson]. Publisher: New York : Doubleday, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-035030] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072850] (1).
Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : [wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji] / Tadeusz Sakowicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108792] (1).
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-074372] (6).
Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / ks. Andrzej Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Rodziny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-005978] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Toksyczni rodzice / Susan Forward ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-002135] (1).
Polska, Słowacja, świat : rodzina : wybrane problemy współczesności / pod red. Amantiusa Akimjaka i Klemensa Budzowskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107725] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Zagrożenia współczesnej rodziny / red. naukowa Elżbieta Lisowska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Staraniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108772] (1).
System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo / Władysław Dykcik. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-057581] (1).
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Edition: Wyd. 1, wznowienie.Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: [S.l. : s.n., 2010] (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for loan: [M-079205] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-090563] (1).
Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Krasnystaw : [s.n.], 2010 (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Other title: Parenting in the context of disability and neglect.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Wizja perspektywicznego życia u dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych / Anna Dąbrowska. Publisher: Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-096776] (1).
Wokół wychowania, kształcenia i zagrożeń rozwojowych dzieci i młodzieży / pod red. Izabeli Bieńkowskiej ; [Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości]. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Kondycja współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Other title: Condition of contemporary families.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wychowanie religijne dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych / Wojciech Kułak. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Sieroctwo a koleje życia dziecka : (na tle badań losów i środowisk rodzinnych młodzieży warszawskich szkół podstawowych dla pracujących) / Halina Izdebska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-

Powered by Koha