Your search returned 85 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rodzice wobec buntu swych dzieci / José Mariá Hernández Seoane ; przeł. Ewa Nawrocka. Publisher: Kraków : Redakcja eSPe, cop. 2001. Other title: Padres hoy. Los padres ante la rebelión de los hijos.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka : praktyczne rady dla rodziców / Michele Elliott ; z ang. przeł. Krystyna Kozubal. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-006297] (1).
Lists:
Rozmowy z rodzicami / James Dobson. Publisher: [S.l. : s.n., 1990] (Kraków : Drukarnia Narodowa). Availability: Copies available for loan: [M-070227] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088986] (1).
Lists:
Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-050432] (2).
Międzynarodowy Kongres "O godność ojcostwa" : Warszawa 5-7 listopada 1999 r. / [oprac. Human Life International - Europa ; red. Ewa Kowalewska ; tł. Lech Kowalewski et al.]. Publisher: Gdańsk : Human Life International - Europa, 2000. Other title: O godność ojcostwa.Availability: Copies available for hold on place: [M-088990] (1).
Lists:
Rodzina przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : materiały z konferencji organizowanej w ramach CPBP 08. 17. III. 1 / pod red. Andrzeja Tchorzewskiego. Publisher: Bydgoszcz : WSP, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-013095] (1).
Rodzinne uwarunkowania kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Leona Niebrzydowskiego. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-074413] (1).
Rodzice i dzieci dorastające / Halina Filipczuk ; [oprac. graf. Jerzy Flisak]. Publisher: Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. Availability: Copies available for loan: [M-013009] (1).
Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-038553] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003613] (5).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Konflikty rodzice-dzieci : dramat czy szansa? / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108756] (1).
Mądre wychowanie : jak wychować szczęśliwe dziecko, które bez trudu poradzi sobie w szkole i w życiu / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 1999. Other title: Dr. Sylvia Rimm's smart parenting how to raise a happy, achieving child.Availability: Copies available for hold on place: [M-087068] (1).
Lists:
Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / pr. zbior. pod red. Bronisławy Dymary. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym / Andrzej Łapiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-012698] (1).
Agresja w okresie dorastania : wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych / Albert Bandura, Richard H. Walters ; tł. Czesław Czapów. Publisher: Warszawa : PWN, 1968. Other title: Adolescent aggression.Availability: Copies available for hold on place: [M-009911] (1).
Lists:
Dziecko wśród rówieśników i dorosłych / pod red. Anny Brzezińskiej, Grzegorza Lutomskiego i Błażeja Smykowskiego. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (14).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
  Checked out (1).
Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci / Agnieszka Gałkowska. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005193] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089051] (1).
Irracjonalne zachowania w bliskich związkach : hermeneutyczna koncepcja relacji rodzinnych w patologii / Katarzyna Termińska-Mrowiec. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095978] (1).
Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci / pod red. Marii John-Borys. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-069898] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108775] (1).
Jak sobie poradzić ze śmiercią rodzica / Richard Gilbert ; przekł. Tomasz Kołodziej. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: Finding your way after your parent dies.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej / Mirosława Gawęcka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-108779] (1).
Toksyczni teściowie / Susan Forward [oraz] Donna Frazier ; przekł. Monika Betley. Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-005341] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030595] (1).
Miejsce dziecka w świecie wartości / Anna Titkow ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1982. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-028055] (1).
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Jedność, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086991] (1).
Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber i Elaine Mazlish ; przy współpr. Lisy Nyberg oraz Rosalyn Anstine Templeton ; przeł. Beata Horosiewicz. Publisher: Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1996. Other title: How to talk so kids can learn at home and in school.Availability: Copies available for loan: [M-029988] (1).
Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 2, Z doświadczeń nauczycieli / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-062401] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
P. E. T. in action / Thomas Gordon with Judith Gordon Sands. Publisher: New York : The Putnam Publishing Group, cop. 1976. Other title: Parent effectiveness training in action.Availability: Copies available for hold on place: [M-038402] (1).

Powered by Koha