Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rodzice wobec buntu swych dzieci / José Mariá Hernández Seoane ; przeł. Ewa Nawrocka. Publisher: Kraków : Redakcja eSPe, cop. 2001. Other title: Padres hoy. Los padres ante la rebelión de los hijos.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Międzynarodowy Kongres "O godność ojcostwa" : Warszawa 5-7 listopada 1999 r. / [oprac. Human Life International - Europa ; red. Ewa Kowalewska ; tł. Lech Kowalewski et al.]. Publisher: Gdańsk : Human Life International - Europa, 2000. Other title: O godność ojcostwa.Availability: Copies available for hold on place: [M-088990] (1).
Lists:
Rodzinne uwarunkowania kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Leona Niebrzydowskiego. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-074413] (1).
Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-038553] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003613] (5).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047713] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Konflikty rodzice-dzieci : dramat czy szansa? / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108756] (1).
Dziecko wśród rówieśników i dorosłych / pod red. Anny Brzezińskiej, Grzegorza Lutomskiego i Błażeja Smykowskiego. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci / Agnieszka Gałkowska. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-089051] (1).
  Checked out (1).
Irracjonalne zachowania w bliskich związkach : hermeneutyczna koncepcja relacji rodzinnych w patologii / Katarzyna Termińska-Mrowiec. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095978] (1).
Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci / pod red. Marii John-Borys. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-069898] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108775] (1).
Jak sobie poradzić ze śmiercią rodzica / Richard Gilbert ; przekł. Tomasz Kołodziej. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: Finding your way after your parent dies.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Toksyczni teściowie / Susan Forward [oraz] Donna Frazier ; przekł. Monika Betley. Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-005341] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030595] (1).
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Wychowanie bez porażek w praktyce / Thomas Gordon ; tł. i wstęp Elżbieta Sujak. Edition: Wyd. 9.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Parent effectiveness training in action | Familienkonferenz in der Praxis.Availability: Copies available for loan: [M-050959] (4).
Postawy rodzicielskie / Maria Ziemska. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-002217] (1).
Toksyczni rodzice / Susan Forward ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-002135] (1).
Wychowanie skuteczne : 10 przykazań dla rodziców / John S. Leite, J. Kip Parrish ; przetł. Iwona Oleksiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Other title: Successful parenting.Availability: Copies available for hold on place: [M-002132] (1).
Najstarsze, średnie, najmłodsze : jak kolejność narodzin wpływa na Twój charakter / Ronald W. Richardson, Lois A. Richardson ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Other title: Birth order and you.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. Publisher: Kraków ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Uniwersytet Gdański, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-063757] (1).
Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063717] (7).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-108776] (1).
Diagnostika i korrekciâ ličnostnogo povedeniâ : učbnoe posobie / T. V. Sen'ko. Publisher: Minsk : Û. N. Karandašev, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-067316] (1).
Dziecko z bliska : zbuduj szczęśliwą relację / Agnieszka Stein. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Mamania , 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon ; tł. i wstęp Alicja Makowska, Elżbieta Sujak. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1991. Other title: Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi.Availability: Copies available for loan: [M-085186] (1).
Dogadać się z dzieckiem : coaching, empatia, rodzicielstwo / Joanna Berendt, Magdalena Sendor. Publisher: Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Dorosłe dzieci : psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie / Katarzyna Schier. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106508] (1).

Powered by Koha