Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczno-gospodarcza aktywizacja obszaru Kraków-Wschód : raport z konferencji / [koordyn. meryt.: Władysław Jan Brzeski ; red. Fundacja KIN]. Publisher: Kraków : Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-100680] (1).
Przemiany w układach urbanistycznych miast amerykańskich / Julian Kulski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-074720] (1).
Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej / red. Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-112800] (1).
Kraków : ochrona zabytkowego miasta : rzeczywistość czy fikcja / Andrzej Gaczoł. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-076635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Naukowe podstawy rewaloryzacji budynków i zespołów zabytkowych na tle rozwoju miast : raport z badań prowadzonych w latach 1988-1991 w ramach problemu resortowego RPBP I.11.C / pod kier. Stanisława Juchnowicza ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; [red. tomu: Ewa Cichy-Pazder ; red. cz. C-3: Agnieszka Pęckowska]. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-056081] (30).
  Copies available for hold on place: [M-087615] (1).
Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Biliński ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-112298] (1).
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, utrzymanie i odnowa / red. Hanka Zaniewska. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii : praca zbiorowa / pod red. Roberta Guzika ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rewitalizacja we Francji : zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach / Krzysztof Skalski ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rewitalizacja miast w Niemczech : praca zbiorowa / pod red. Marka Bryxa i Aleksandry Jadach-Sepioło ; [aut. Marek Bryx et al.] ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Jarczewskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zborowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją : praca zbiorowa / pod red. Władysława Rydzika ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji : praca zbiorowa / pod red. Marka Bryxa ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082290] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Strategie rehabilitacji "blokowisk" / Janusz Jeżak, Władysław Rydzik, Marek Węglowski ; Anna Rębowska (red.). Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-112862] (1).
Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast / Stanisław Belniak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rola bankowości i przedsiębiorczości w ochronie dziedzictwa miast postindustrialnych w warunkach rozwoju demokracji lokalnej / pod red. Andrzeja Stawarza. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta ; Białystok : Muzeum Podlaskie, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-097608] (1).
Czy metropolia jest miastem? / red. nauk. Bohdan Jałowiecki ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060407] (9).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rewitalizacja miast : planowanie i realizacja / Piotr Lorens ; Politechnika Gdańska. Wydział Architektury. Publisher: Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast / pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Urbanista, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061301] (4).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008 / Waldemar Siemiński, Teresa Topczewska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-112863] (1).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / pod red. Jana Macieja Chmielewskiego i Grzegorza Węcławowicza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: Study of the conditions and directions of spatial development and the local plans of spatial development.Availability: Copies available for hold on place: [M-112861] (1).
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi = (Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz) / pod red. Tadeusza Markowskiego, Sylwii Kaczmarek, Joanny Olenderek ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz.Availability: Copies available for loan: [M-066189] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112796] (1).
Polska pięknieje : 7 cudów funduszy europejskich : 2010 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji, Promocji i Szkoleń. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066211] (1).
  Copies available for hold on place: [M-066210] (1).
Finansowanie projektów rewitalizacji / Marcin Kopeć. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast = (Rewitalization, gentryfication and development problems of small town's) / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. Other title: Rewitalization, gentryfication and development problems of small town's | Revitalization, gentryfication and development problems of small town's.Availability: Copies available for loan: [M-078675] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112797] (1).
The revitalization of urban space : social changes in Krakow's Kazimierz and the Ticinese District in Milan / Marta Smagacz. Publisher: Pisa : Edizioni Plus - Pisa University Press, 2008. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-112864] (1).
Modernizacja osiedli mieszkaniowych / Jan Maciej Chmielewski, Małgorzata Mirecka. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Kreatywne miasto : zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów / Charles Landry ; przeł. Olga Siara. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013. Other title: Creative city : a toolkit for urban innovators,.Availability: Copies available for loan: [M-089909] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).

Powered by Koha