Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089540] (1).
Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej / [zespół red. Enrique Lopez Galan et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt Twinningowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Autonomicznym Regionem Madrytu, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099647] (1).
Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej / pod red. Tomasza Grzegorza Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099643] (1).
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006 / Krzysztof Wąsowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wpływ turystyki na rozwój regionalny kraju i jej rola w integracji europejskiej / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Prawne problemy regionalizacji w Europie / pod red. Konrada Nowackiego i Roberta Russano. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2008. Other title: Legal problems of regionalisation in Europe..Availability: Copies available for loan: [M-075122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Innowacyjna gospodarka na peryferiach? / Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Regiony: Polska-Europa-świat / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Katarzyny Dośpiał-Borysiak ; Uniwersytet Łódzki. Oddział Łódzki PTPN, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Komisja Badań nad Integracją Europy PAN. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Lobbing na rzecz polskich regionów w Brukseli - przygotowanie do aktywnego członkowstwa w Unii Europejskiej / Danuta Berlińska, Lech M. Nijakowski ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. Publisher: Opole : IŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-064499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006 : uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny / Leszek Butowski. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce / Joanna Szafran. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski / Dorota Murzyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Spatial economy : contemporary determinants, trends and tendencies / eds. Stanisław Korenik, Miroslav Šašek. Publisher: Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097629] (1).
Nowa polityka spójności : wybrane nurty debaty europejskiej / Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094094] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082915] (1).
Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce : aktualizacja 2010 / [aut.: Łukasz Skrok]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083825] (1).
Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006 : raport końcowy / [aut.: Tomasz Klimczak et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Other title: Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006.Availability: Copies available for hold on place: [M-083828] (1).
Podstawy polityki regionalnej / [aut. Jerzy Regulski et al.]. Edition: 2 wyd., stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085788] (1).
Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE / Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-087386] (1).
Metody badania konkurencyjności regionów = (Research methods of competitiveness of regions) / Urszula Bronisz. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013. Other title: Research methods of competitiveness of regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych = (Regional development policy based on smart specialisations) / pod red. Krzysztofa Malika ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Regional development policy based on smart specialisations.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich : stare problemy i nowe wyzwania = UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Turystyka w rozwoju regionalnym / [zespól red. Tadeusz Burzyński et al.] ; Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie. Publisher: Kraków : Instytut Turystyki - Oddział, 1996. Other title: Tourism in regional development.Availability: Copies available for hold on place: [M-094281] (1).
Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; [teksty aut. Zbigniew Strzelecki et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
W poszukiwaniu geoekonomii w Europie / Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa / Komisja Europejska. Publisher: Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097154] (1).
Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku / Waldemar Sługocki ; [Uniwersytet Zielonogórski]. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106173] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
European integration process in the new regional and global settings / ed. by: Ewa Latoszek [et al.]. Publisher: Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha