Your search returned 66 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Harvard-Fälle aus der Praxis des betrieblichen Rechnungswesens / Robert Anthony, Richard Mattessich. Publisher: Bielefeld : Bertelsmann Universitätsverlag, 1969. Availability: Copies available for loan: [MA-000113] (4).
  Copies available for hold on place: [MA-000116] (1).
Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Ryszard Kotaś, Sławomir Sojak ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-059450] (4).
Rachunkowość zarządcza / Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005534] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury ; przekł. zespół pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem Alicji Jarugowej. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London : Chapman & Hall, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej / Malcolm Smith ; [tł. Jadwiga Stolarek]. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1998. Other title: New tools for management accounting.Availability: Copies available for hold on place: [M-087590] (1).
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-024355] (1).
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury ; przekł. zespół prac. Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kier. Alicji Jarugowej. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London [etc.] : Chapman & Hall [etc.], 1998. Availability: Copies available for loan: [M-045219] (1).
Rachunkowość zarządcza : wybrane zagadnienia, testy i zadania : praca zbiorowa / pod red. Ewy Walińskiej i Piotra Urbanka ; [aut. : Ewa Walińska et al.]. Publisher: Łódź: Fundacja Rozwoju Rachukowości w Polsce, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-053812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Świderska et al]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083794] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi / Przemysław Kabalski. Publisher: Gdańsk Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-074748] (1).
Rachunkowość zarządcza : przewodnik do ćwiczeń, zeszyt ćwiczeń / Roman Mastej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : Kraków - Zakopane 2000 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Publisher: Kraków ; Zakopane : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane / pod red. naukową Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. Publisher: [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], [ca 2001]. Other title: II Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka | Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2..Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 2 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 3 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. Publisher: Kraków : KZF WZ AGH, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. Publisher: Kraków : KZF WZ AGH, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. Publisher: [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Zarządzania], 2003. Other title: IV Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka | Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 4.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-103898] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025270] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : praca zbiorowa. Cz. 5 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; [Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-024888] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 336] (1).
An insight into management accounting / John Sizer. Edition: 3rd ed.Publisher: London : Penguin Books, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-071907] (1).
Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw : rachunek kosztów : praca zbiorowa / pod red. Danuty Sołtys ; [poszczególne części oprac. Aleksandra Bryła et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085830] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola / Halina Buk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Podstawy rachunkowości zarządczej / Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004382] (4).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. Edition: Wyd. 2, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-052848] (3).
  Checked out (1).
Marketing i finanse w przedsiębiorstwie : od konfliktu do synergii / Agata Adamska, Tomasz Dąbrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela : modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań / Anna Karmańska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Managerial accounting / Carl L. Moore, Robert K. Jaedicke. Edition: 3rd ed.Publisher: Cincinnati : South-Western Publishing, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-038346] (1).
Accounting in business decisions : theory, method, and use / Homer A. Black, John E Champion, R. Gene Brown. Edition: 2nd ed.Publisher: Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-042614] (1).

Powered by Koha