Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury ; przekł. zespół pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem Alicji Jarugowej. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London : Chapman & Hall, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów / Edward Nowak. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Wrocław : Ekspert, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087460] (1).
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury ; przekł. zespół prac. Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kier. Alicji Jarugowej. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London [etc.] : Chapman & Hall [etc.], 1998. Availability: Copies available for loan: [M-045219] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-053812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Świderska et al]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083794] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : Kraków - Zakopane 2000 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Publisher: Kraków ; Zakopane : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 3 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. Publisher: Kraków : KZF WZ AGH, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw : rachunek kosztów : praca zbiorowa / pod red. Danuty Sołtys ; [poszczególne części oprac. Aleksandra Bryła et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085830] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod redakcją Magdaleny Jerzemowskiej ; autorzy Michał Ajdacki, Lech Bednarski, Irena Bielińska, Magdalena Jerzemowska, Olga Martyniuk, Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak, Jolanta Sułowska, Agnieszka Toboła. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-004316] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy rachunkowości zarządczej / Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004382] (4).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zasady kalkulacji kosztów : przedmiot, rodzaje, techniki przeprowadzania / Tadeusz Naumiuk. Edition: Stan prawny na dzień 20 listopada 1998.Publisher: Warszawa : "Infor", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-029888] (1).
Standardowy Model Kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego / oprac. zostało przygot. przez Małgorzatę Kałużyńską i Marcina Gancarza. Edition: Stan prawny: listopad 2005.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-070621] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069098] (1).
Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela : modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań / Anna Karmańska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów / Jan Matuszewicz ; Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych. Publisher: Warszawa : Finans-Servis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045236] (3).
  Checked out (1).
Rozwiązania zadań do podręcznika "Rachunek kosztów" / Jan Matuszewicz ; Finans - Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o. o. w Warszawie ; Grupa Finans - Servis z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publisher: Warszawa : Finans - Servis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045238] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zbiór zadań do podręcznika "Rachunek kosztów" / Jan Matuszewicz ; Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. w Warszawie z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publisher: Warszawa : Finans-Servis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Managerial accounting / Carl L. Moore, Robert K. Jaedicke. Edition: 3rd ed.Publisher: Cincinnati : South-Western Publishing, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-038346] (1).
Odkrywanie prawdy o zyskach : teoria i praktyka systemów ABC/M / Tomasz M. Zieliński. Publisher: Poznań : Akademia Menedżera, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068181] (4).
  Copies available for hold on place: [M-097607] (1).
Zarządzanie kosztami i efektywnością / Robert S. Kaplan, Robin Cooper ; przeł. Iwona Podsiadło, Barbara Święcicka. Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna, 2000. Other title: Cost and effect.Availability: Copies available for loan: [M-059418] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów docelowych / Sławomir Sojak, Hubert Jóźwiak. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-059446] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów / Jan Matuszewicz ; Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Grupa Finans-Servis z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publisher: Warszawa : Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064248] (5).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. nauk. Anna Karmańska ; [aut.: Katarzyna Bareja et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Wykorzystanie rachunku kosztów działań w rozliczaniu i kalkulacji kosztów leczenia szpitalnego / Małgorzata Cygańska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-115412] (1).
Koszty w rachunkowości finansowej : pojęcia i klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie i zasady kalkulacji, rozliczenia międzyokresowe i działalność pomocnicza, wycena stanów i zużycia czynników produkcji, koszty pośrednie, pytania i odpowiedzi, wzory, przykłady / Tadeusz Naumiuk. Publisher: Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-085840] (1).
Rachunek kosztów / Jan Matuszewicz ; Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych. Publisher: Warszawa : Finans-Servis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-085842] (1).
Rachunek kosztów : modele i zastosowania / Edward Nowak, Marcin Wierzbiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 3 / Sławomir Sojak przy współpracy Barbary Jaskólskiej, Aleksandra Zawadzkiego i Tomasza Zimnickiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 2 / Sławomir Sojak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 1 / Sławomir Sojak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
The functioning of the accounting information system based on the conception of activity-based costing = Funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości w oparciu o kocepcję rachunku kosztów działań / Adam Bujak. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości w oparciu o kocepcję rachunku kosztów działań.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha